Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Annakim

Annakim Eltén

Bibliotekarie

Annakim

Forskningsdatahantering och infrastruktur vid Lunds universitet - en översikt av rapporter, undersökningar och utredningar 2015-2022 : behov, nuläge och framtid

Författare

 • Carola Tilgmann
 • Kristoffer Holmqvist
 • Annakim Eltén
 • Håkan Carlsson

Summary, in Swedish

Arbetet med stöd till forskningsdatahantering har utvecklats snabbt de senaste tio åren och kunskap har samlats både i publikationer och universitetsinterna rapporter. Forskarna efterfrågar infrastruktur, stöd och en universitetspolicy att luta sig emot. En analys av aggregerade behov och befintligt stöd visar att universitetet bör utveckla en samlad infrastruktur för forskningsdatalagring med möjlighet till samarbetsdelning, säker lagring, publicering, arkivering, sökning och bearbetning av forskningsdata. Bibliotek och andra stödfunktioner bör erbjuda stöd gällande rekommendationer och policydokument, samarbete och delning av gemensamma forskningsdata, upprättande av datahanteringsplaner, publicering, arkivering, upphovsrätt, säkerhetsaspekter, etikfrågor och återanvändning av forskningsdata. Som stöd till forskarna och stödverksamheten bör universitetet ta fram en forskningsdatapolicy.

Avdelning/ar

 • Biblioteks- och IKT-enheten
 • Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation
 • Universitetsbiblioteket
 • HT-biblioteken

Publiceringsår

2023-03-27

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Lunds universitets bibliotek (LUB)

Ämne

 • Information Studies

Nyckelord

 • forskningsdatahantering
 • infrastruktur
 • stöd
 • behov

Status

Published