Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyhetsbrev (mars) - emedia och LUBsearch

Elsevierförhandlingarna

Det finns ingenting nytt att berätta från förhandlingarna mellan BIBSAM-konsortiet och Elsevier. Däremot har det hänt en del internationellt. University of California, USAs största offentliga universitetssystem, har också försökt få till stånd ett avtal med både läs- och skrivrättigheter med Elsevier. Där har förhandlingarna strandat och UC ansluter sig till den skara som misslyckats med att få till ett rimligt avtal med Elsevier; https://news.berkeley.edu/2019/02/28/why-uc-split-with-publishing-giant-elsevier/.

Elseviers slutbud skulle ha inneburit 80% kostnadsökning jämfört med det gamla avtalet, vilket  motsvarade en faktisk kostnadsökning på 30 miljoner USD över en treårsperiod. En slutsats man kan dra av det här slutbudet är att Elsevier inte är seriöst intresserade av sluta offsettingavtal och att det mesta talar för att det kommer att dröja innan vi får ett avtal i Sverige. Flera universitetsbibliotek i USA hyllar UC för deras ställningstagande och kan förväntas försöka förhandla om offsettingavtal i framtiden; https://blogs.library.duke.edu/scholcomm/.

Senaste nytt är att Norge har beslutat att inte förnya sitt avtal med Elsevier: https://amp.mynewsdesk.com/no/unit/pressreleases/norwegian-research-institutions-have-decided-not-to-renew-their-agreement-with-elsevier-2846284?__twitter_impression=true


Plan S

Plan S (https://www.coalition-s.org/) är ett antal forskningsfinansiärers försök att snabba upp utvecklingen mot full oa-publicering och skall enligt implementeringsplanen börja gälla från 2020. Vad som hänt sedan förra månadsbrevet är att cOAlition S har avslutat insamlingen av synpunkter och utifrån dessa skall man publicera en reviderad implementeringsplan någon gång i april. Man har fått in över 600 svar.  Här kan man notera att Elsevier, som det enda av de stora förlagen, inte har brytt sig om att lämna några synpunkter. En markering att Plan S inte är värd att uppmärksamma från Elsviers perspektiv? En bra sammanställning av synpunkter på Plan S finns på; https://sciencebusiness.net/news/plan-s-blog-eus-open-access-plan-tremor-or-earthquake.
En av de svensk undertecknarna av Plan S, Riksbankens Jubileumsfond, har i förra veckan uttryckt tveksamhet om man kommer att följa Plan S fullt ut, främst vad gäller den snäva tidsplanen. RJs pressmeddelande; https://rj.se/Forskningsnyheter/2019/rj-avvisar-tidsplanen-for-plan-s/.


SFOE – ny arbetsgrupp

SFOE står för Strategier – Finansiering av OA-publicering och E-media och är en arbetsgrupp som tillsatts av LUBs ledningsgrupp. LU har slutit flera offsettingavtal under 2018, med både läs- och skrivrättigheter. Dessa avtal har medfört nya möjligheter för LU-forskare att göra sina artiklar fritt tillgängliga, men också inneburit kostnadsökningar långt utöver de 5% som man tidigare år lagt på i e-mediabudgeten. Arbetsgruppen skall ta fram ett förslag på hur LU skall hantera denna förändring ekonomiskt och administrativt. Resultatet kommer i form av en rapport till försommaren. Medlemmar i arbetsgruppen är:
Catarina Carlsson – Juridicum (sammankallande)
Colm Doyle – Medicinska fakulteten
Jörgen Eriksson – UB
Kristina Holmin Verdozzi – Fysicum
Åsa Sellgren – UB


Oxford University Press (OUP) – läs och skrivavtal

Lunds universitet har ett nytt avtal hos Oxford University Press(OUP) som innehåller både läs- och skrivrättigheter. Mer information om avtalet ligger på publicerasidorna:

https://www.ub.lu.se/publicera/open-access/oa-publicering/forlagsavtal/oxford-university-press

https://www.ub.lu.se/en/publish/open-access/oa-publishing/publisher-agreements/oxford-university-press


Nya e-resurser

Nya artikelsök
Nu har vi tillgång till Artikelsöks nya verktyg: https://artikelsok-ip.btj.se/

Oxford Research Encyclopedias (ORE)
Vi har lagt till en ny plattform i databaslistan, Oxford Research Encyclopedias (ORE). Vi prenumererar på två ämnessamlingar på plattformen; Politics och Criminology & Criminal Justice.


Pågående tester

Cross-National Time-Series Data Archive 8 mars - 7 april
More than 200 years of annual data from 1815 onward, over 200 countries,196 variables used by academia, government, finance and media. Domestic Conflict (events occurring within a particular country), Political, Legislative and Economic Data. The trial version is a sample of the data: 5 years of data for a limited number of countries for all of the variables.

Trends in Southeast Asia (NIAS) 15 mars - 31 april
IG Publishing, from whom we have acquired E-books from ISEAS-Yosuf Ishak Institute, is also marketing a series called 'Trends in Southeast Asia'. The series is made up of in-depth articles analysing contemporary geopolitical and socio-economic forces in the region. The publishers are ISEAS, Reaktion Books, World Scientific, Enrich Professional Publishing and Paths International. Enclosed please find a list of the titles included in the trial with each publishing house indicated, as well as information leaflets from the participating publishers. Not to be mixed up with the ongoing access to E-books from ISEAS – Yosuf Ishak Institute, unfortunately we have to give access to this trial outside of the AsiaPortal’s IP range and using a login and password (ID/PW: nias/niastrial).

KinoDen Japanese Academic E-books Service (NIAS) 26 februari - 31 mars
KinoDen is a new digital library service providing access to more than 10.000 academic e-books in Japanese, in a wide variety of disciplines and from various Japanese publishing houses. During the trial period we have limited reading access, max. 20 pages, to some 40 titles. A list of these titles is available in the presentation. Full-text search is enabled.


LUBsearch

LUBcat-poster i LUBsearch

Som en del av er säkert har upptäckt fungerar inte importen av katalogposter till LUBsearch som den ska sedan vi gick över till Koha. Under sommaren och hösten har det varit gamla Lovisa-poster som har visats i LUBsearch, men den 23 januari kunde en export av samtliga LUBcat-poster laddas in i LUBsearch. Ändringar som har gjorts sedan detta datum finns dock inte med i LUBsearch.
Problemen är inte lösta ännu men verksamhetsområdet E-media, UB:s IT-avdelning och EBSCO arbetar på det och vi hoppas hitta en lösning så snart som möjligt.

Bestånd från ePublications

En ny version av Excel-filen med vårt bestånd från ePublications finns nu tillgänglig här: http://eresources.lub.lu.se/files/login/epublications/content-epublications.xlsx