Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyhetsbrev (april) - E-media och vetenskaplig kommunikation

Vägen till öppen vetenskap - hur långt har vi kommit och vad måste nästa steg bli?

Kungliga biblioteket (KB) och Vetenskapsrådet (VR) har som regeringsuppdrag att främja och samordna delar av den nationella utvecklingen mot öppen vetenskap. Nu har de släppt rapporter om arbetet.

KB:s uppdrag rör öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, i rapporten presenterar de förslag till åtgärder som ska främja övergången till ett öppet vetenskapssamhälle, bl.a. följande:

  • Att en nationell policy för öppen vetenskap tas fram.
  • Att regeringen analyserar vilka begränsningar för ett öppet vetenskapssystem som finns i befintliga regelverk, samt lämnar förslag på regeländringar.
  • Att två typer av ekonomiskt stöd görs tillgängligt: 1) i form av uppdrag till Vetenskapsrådet om stöd till svenska vetenskapliga tidskrifter för omställningen till öppen tillgång, 2) till KB för drift och utveckling av den tekniska plattformen Publicera.
  • Att en koordinerande informations- och kompetenshöjande insats om FAIR för publikationer genomförs.
  • Att regeringsuppdraget för att samordna övergången till öppen tillgång till vetenskapliga publikationer blir en permanent del av KB:s uppdrag och förs in i instruktionen.

Mer information: KB redovisar det nationella arbetet med öppen tillgång

VR:s uppdrag rör forskningsdata, också de rekommenderar ytterligare policyer och strategiarbete på nationell nivå.

Mer information: Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata 2022

Den 20 april presenterar KB och VR sina rapporter på webinariet Vägen till öppen vetenskap.
Program och anmälan: Vägen till öppen vetenskap


Open Science at Lund University

Den senaste månaden har en ny intervju publicerats på bloggen Open Science at Lund University.

Open access journal Ornis Svecica

Ornis Svecica is one of many scientific and scholarly journals hosted at Lund University’s open journal platform, Open Journals at Lund University (OJLU). Since 2019 it has been published openly accessible to anyone, with no cost to either author or reader, a publishing model often called “diamond open access”. We talked to Managing Editor Martin Stervander and Associate Editor Åke Lindström about the journal and their mission to study birds in Sweden.

Länk till intervju: Open access journal Ornis Svecica


Nya e-resurser

N-fak har startat en prenumeration på BioCyc.

Länk till resurs: BioCyc


LUBsearch

Indexering av Web of Science

I LUBsearch Discovery har det tidigare varit möjligt att söka poster från Web of Science från 1989 och framåt. Nu har även äldre poster indexerats och gjorts tillgängliga för oss enligt nedan:

Arts & Humanities Citation Index: 1975 - present
Science Citation Index Expanded: 1900 - present
Social Sciences Citation Index: 1956 - present

Bestånd från ePublications

En ny version av Excel-filen med vårt bestånd från ePublications finns nu tillgänglig här: https://eresources.lub.lu.se/files/login/epublications/content-epublications.xlsx