Lunds universitet

8 referenser

Denna övning består av en kortare text, där man på åtta ställen kan fundera över om man ska ha med en referens eller inte. Tanken bakom övningen är att utgå från texten och se hur denna byggts upp med hjälp av källorna man stöder sig på.

Du som student kan göra övningen som en introduktion till frågan om korrekt citering och akademisk hederlighet.

Referera

Du kan hänvisa till vad andra har skrivit på flera sätt:

Direkt citat

Om du vill kopiera ett kort avsnitt av vad någon annan skrivit, måste du återge den exakta ordalydelsen. Citatet måste tydligt skiljas ut ur din egen text genom citationstecken eller genom att du använder ett annat typsnitt och gör extra radbrytningar runt citatet.

Indirekt citat

Om du av någon anledning inte vill återge texten ordagrant, kan du i stället parafrasera, skriva om, textavsnittet. Detta innebär att du återger innehållet med egna ord. Även om du använder dina egna ord, måste du ange att det du säger kommer från någon annans arbete. Du kan till exempel använda formuleringar som "NN (årtal) skriver att …..", "… vilket också har observerats av NN (årtal), som påpekar att …." eller liknande.

Du kan även skriva referensen inom parantes is slutet av meningen (NN 2005). Vill du referera till flera källor, som t.ex. visat samma sak skriver du (AA 1989, NN 2005).

Referat

Om du vill återge längre resonemang från någon annans text är det antagligen bäst att göra ett referat. Du återger då kortfattat textens sakinnehåll utan detaljer. Om du i ditt referat vill använda ett uttryck eller en del av en mening från den ursprungliga texten, måste du markera detta direkta citat på vanligt sätt.

Senast uppdaterad: 2009-12-17
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)