Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biblioteksstyrelsen HT 19-

Biblioteksstyrelsen ska

 • Vara styrelse för Universitetsbiblioteket
 • Besluta om förslag till total budget för Universitetsbiblioteket efter underlag från Överbibliotekarien
 • Fastställa strategiska planer och årsberättelser för Universitetsbiblioteket
 • Följa upp arbetet med det löpande riskarbetet inom Universitetsbiblioteket samt fastställa beslut om åtgärder
 • Utarbeta plan för kompetensförsörjning inom Universitetsbiblioteket
 • Samverka med fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheten, utbildningsnämnden och forskningsnämnden samt andra universitetsgemensamma organ
 • Ansvara för strategiska frågor som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte ska beslutas på fakultetsnivå eller på biblioteksnivå
 • Besluta om övergripande regler som syftar till att ge anställda och studenter likvärdiga och goda förutsättningar vid Universitetsbiblioteket, fakultetsbiblioteken och de fristående bibliotek som inte tillhör någon fakultet

Biblioteksstyrelsens uppdrag (PDF)

 

Ledamöter 1/2 2021–31/1 2024

 

 • Viktor Öwall, vicerektor, ordförande

Interna ledamöter

 • Agnes Andersson Djurfeldt, S
 • Barbara Törnkvist-Plewa, HT
 • Heiko Herwald, M
 • Håkan Carlsson, överbibliotekarie
 • Sven Lidin, N

Externa ledamöter

 • Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie emerita
 • Lars Burman, överbibliotekarie, Uppsala universitet

Studentrepresentanter 1/7 2021-30/6 2022:

 • Rasmus Göransson
 • Patrik Gustafsson

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt:

 • Magnus Karlsson, ST
 • Marie Hoen, SACO

Övriga

 • Lena Landgren, UB, protokollförare