Biblioteken i siffror

På denna sida kan du ta del av uppgifter för verksamhetsåret 2019, bland annat hur många som arbetar inom biblioteksnätverket, hur mycket våra resurser – både fysiska och digitala – kostar och används.

Uppgifterna avser hela biblioteksverksamheten inom nätverket.

Bibliotek

 • Antal inom nätverket 26

Personal

 • Årsverken, totalt 199
 • Antal personer, totalt 265, varav kvinnor 167, män 98

Kostnader (SEK)

 • Fysiska medier 8 226 321
 • Elektroniska medier 49 652 518
 • Personal 119 431 053
 • Lokaler 60 905 178
 • Övriga kostnader 23 688 105

Totala kostnader 261 903 175

Bestånd

Fysiskt bestånd

 • Antal böcker 2 791 336
 • Antal löpande tidskrifter 12 941

Elektroniskt bestånd (titlar)

 • E-böcker 376 510
 • E-tidskrifter 30 273
 • Databaser 200

Användning

Utlån

 • Initiala lån 233 075
 • Omlån 496 730
 • Läsesalslån 16 768
 • Fjärrutlån 18 806
 • Totalt antal utlån 729 805

Fjärrinlån

 • Fjärrinlån totalt 6 636       

Sökningar

 • I OPAC (LUBcat) ingen uppgift
 • I Discoverysystemet (LUBsearch) 2 252 370

Nedladdningar

 • Fulltexter från e-böcker 2 098 303
 • Fulltexter från e-tidskrifter 2 133 888
 • Fulltexter från databaser 2 226 012

Besök

 • Fysiska besök på biblioteken 1 799 632
 • Besök på bibliotekens webbplatser 445 840

Resurser

 • Publika datorer 393
 • Sittplatser 2 808
 • Varav studieplatser 2 310 (2573 inklusive sjukhusplatserna)
 • Lokalyta totalt (kvm) 37 531
 • Varav öppna för besökare (kvm) 17 795

Aktiviteter

 • Timmar undervisning 2 995
 • Deltagare vid undervisning 24 815