Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppstart av OA-tidskrifter

Från 2019-06-01 kan affilierade vid Lunds universitet ansöka om medel för uppstart av OA-tidskrifter. Bidrag beviljas om max 150 000 kronor per tidskrift.

Syftet med bidraget är att stödja forskare som vill starta en open access-tidskrift. Bidraget kan användas vid etablering av en ny open accesstidskrift, eller som förstärkning till nyetablerade open access-tidskrifter. Tidskriften kan vara helt nystartad eller det kan vara en omställning av en etablerad tidskrift till open access.

Tidskriftsbidraget kan användas för att täcka kostnader som exempelvis:

 • Arbetskostnader relaterade till uppstartsfasen, till exempel för att sätta sig in i publiceringssystemet och de nya förutsättningarna för publiceringen
 • Tidskriftsdesign
 • Språkgranskning
 • Marknadsföring

Lunds universitet har tillgång till publiceringssystemet OJS. Biblioteken erbjuder redan idag kostnadsfritt serverplats och system, stöd för att komma igång och viss teknisk support. Bidraget kan också användas för licens för annan publiceringsplattform, om sökande kan motivera varför man vill använda annan plattform.

Villkor för beviljad ansökan:

 • Minst en person i redaktionen ska vara affilierad till Lunds universitet
 • Tidskriften ska ha en långsiktig publiceringsstrategi
 • Tidskriften ska ha peer review-granskning i enlighet med standard inom disciplinen
 • Tidskriften bör sträva efter ett nationellt eller internationellt redaktörsråd bestående av vetenskapliga experter inom forskningsfältet
 • Tidskriften ska aktivt verka för publicering av bidrag även från verksamma utanför Lunds universitet
 • Tidskriften ska ha ISSN och en plan för en stabil utgivning
 • Artiklarna ska ha DOI samt publicerade under en öppen licens t ex CC-BY
 • Tidskriften ska ha startats 2018 eller senare
 • Tidskriftens artiklar ska vara omedelbart fritt tillgängliga på internet
 • Ansökan ska vara godkänd av sökandes prefekt eller chef
 • Ansökan ska innehålla redovisning av hur beviljade medel ska användas

Biblioteken vid Lunds universitet avgör om ansökan uppfyller ovanstående kriterier. Projektet avslutas 2020-12-31 eller när pengarna i fonden har tagit slut.
Bidrag beviljas om max 150 000 kronor per tidskrift och ansökan.

Ansök såhär

Ansök genom att maila följande information till adressen publicera [at] lub [dot] lu [dot] se:

 • Författare / namn på sökande
 • Mail
 • Affiliering
 • Tidskriftstitel
 • Uppskattad kostnad
 • Redovisning av hur beviljade medel ska användas