Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Från 2019-06-01 kan affilierade vid Lunds universitet ansöka om medel för open access-publicering av förlagsutgivna böcker (monografier eller antologier). Årliga medel finns avsatta i en bokfond fram till och med 2022. Under 2020 uppgår fondens medel till 4 miljoner kronor.

Ersättning kan inte sökas för böcker vars oa-publicering redan är helt finansierad av andra medel, till exempel från extern finansiär. Delfinansiering kan beviljas. Det finns ingen satt begränsning på kostnaderna men de ska bedömas vara rimliga och beskrivas transparent av förlaget. Endast en ansökan per kalenderår och person kan beviljas.

För antologier gäller följande

 • enskilda kapitel kan finansieras under förutsättning att hela antologin görs open access
 • hela antologier kan finansieras via ansökan från redaktör

Krav som måste uppfyllas

  Directory of Open Access Books (DOAB)

  Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)

  Medel ur bokfonden kan användas för att betala för förlagets publicering av boken open access genom en författaravgift, en bokhanteringsavgift (BPC) eller motsvarande.

  Krav:

  den tryckta boken ska vara under utgivning (förlaget ska ha accepterat manuset) eller ha getts ut senast två år före ansökan till bokfonden
  om boken är under utgivning ska OA-boken publiceras samtidigt som den tryckta, dvs utan embargo
  boken ska vara utgiven på ett förlag som listas i DOAB eller med medlemskap i OASPA

  Medel ur bokfonden kan användas för att betala för förlagets publicering av boken open access genom en författaravgift, en bokhanteringsavgift (BPC) eller motsvarande alternativt för att köpa loss rättigheten för att publicera boken open access på annat sätt.

  Krav:

  • den tryckta boken ska vara under utgivning (förlaget ska ha accepterat manuset) eller ha getts ut senast två år före ansökan till bokfonden
  • det ska inte finnas något embargo innan oa-boken ges ut i förhållande till den tryckta om boken är under utgivning
  • boken ska vara vetenskaplig och ha genomgått en peer review-process i enlighet med ämnets/disciplinens standard
  • boken ska spridas med en cc-licens
  • om förlaget inte själv har en etablerad e-boksutgivning ska boken spridas via en för böcker avsedd kanal som Open Monograph Press (OMP). Se exempelvis Open Books at Lund University (OBLU). En kopia av boken bör deponeras i det lokala CRIS-systemet
  • boken ska inte säljas som e-bok av förlaget 
    

  Ansök såhär

  Ansök genom att skicka följande information till adressen publicera [at] lub [dot] lu [dot] se:

  • Författare / redaktör (namn på sökande)
  • Mailadress
  • Affiliering
  • Boktitel samt kapiteltitel om ansökan gäller för ett sådant
  • Förlag
  • Uppskattad kostnad

  Ange följande faktureringsadress när du skickar in manus/kommunicerar med förlaget:
  Lund University
  Lund University Library
  Box 188
  SE-221 00 Lund
  SWEDEN

  Förlaget ska skicka fakturan till publicera [at] lub [dot] lu [dot] se