Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stöd till publiceringsavgifter

Sommaren 2018 avslutade de svenska lärosätena det nationella avtalet med tidskrifts- och databasleverantören Elsevier. Anledningarna till att parterna inte kunde komma överens om ett nytt avtal gällde framför allt prissättning och de olika parternas syn på öppen tillgång. Bibsam, som förhandlar för de svenska lärosätena, vill att det nya avtalet ska:

  • Ge omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare som är affilierade till konsortiets deltagande organisationer
  • Ge läsrättigheter till Elseviers 1900 tidskrifter för deltagande organisationer
  • Innebära en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång

Det nya avtalet är ännu inte omförhandlat. Parterna har inte lyckats enas. Eftersom medel har frigjorts som skulle täcka Lunds universitets del av det nu uppsagda avtalet, beslutade Biblioteksstyrelsen våren 2019 att rikta dessa medel till Open Access-främjande initiativ som ska komma universitetets forskare till gagn.

Denna tillfälliga Open Access-satsning är fördelade inom tre olika områden: publiceringsavgifter för tidskriftsartiklar och böcker, samt etableringsbidrag för Open Access-tidskrifter:

  • Forskare vid Lunds universitet kan under projektets gång ansöka om 100 % av publiceringsavgifter i tidskrifter som uppfyller LU:s publiceringsfonds krav. I normala fall betalar publiceringsfonden 50% av publiceringsavgiften. Läs mer här.
  • Forskare vid Lund universitet kan ansöka om medel för att göra sina böcker fritt tillgängliga. Läs mer här.
  • Forskare vid Lunds universitet kan ansöka om medel för att etablera Open Access-tidskrifter. Läs mer här

Läs mer om det uppsagda avtalet med Elsevier här.

 

 

 

Sidansvarig: