Varför öppna data?

Det finns en rad olika anledningar till varför vi arbetar med att hitta lösningar för att beskriva, lagra och sprida forskningsdata på Lunds universitet.

Förutom att allt fler exempelvis finansiärer kräver det så finns det många andra aspekter på vikten av att sprida och tillgängliggöra datamängder fria.

Anledningar till öppna data

  • För att undvika onödig dubblering av datainsamling
  • För att kunna återskapa/validera tidigare forskning
  • För att  forskningsdata ska kunna återanvändas av andra forskare
  • För att skapa möjlighet att citera forskningsdata insamlde av andra, i sin egen forskning
  • För att synliggöra forskningen och dess genomslag