Krav på öppna data

Det finns krav från flera håll på att forskare ska leverera öppna forskningsdata, exmeplvis från finansiärer, förlag, tidskrifter och ibland även lärosäten.

Krav från finansiärer och lärosäten

Kraven på öppna och organiserad forskningsdata från finansiärer och lärosäten ökar. Vid Lunds universitet pågår även denna diskussion men i dagsläget finns inga beslut fattade.

Exempel på lärosätesriktlinjer:

Common Principles on Data Policy (UK Research and Innovations webbplats)

Exempel på finansiärers krav:

Även fler och fler finansiärer förväntar sig inte bara öppna data utan även en plan för hur man ska jobba med sin forskningsdata genom hela sitt projekt.

EU:s ramprogram Horizon 2020 riktlinjer för hantering av öppna forskningsdata (PDF 356 kB, ny flik)

Sök efter finansiärer och deras krav

Sherpa/Juliet är en databas med olika finansiärers krav på open access och hantering av datamängd 
 


Krav från förlag och tidskrifter

Många vetenskapliga tidskrifter och förlag rekommenderar/kräver att forskningsdatan bakom en publikation ska göras fritt tillgänglig.

Exempel på förlagskrav:

Springer Nature