Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kontakt och forskningsdatainitiativ

Beroende på vilken fakultet du tillhör och var i forskningsprocessen du befinner dig kan du behöva stöd från flera av universitetets enheter. De flesta bibliotek vid Lunds universitet erbjuder ett visst stöd.

Bibliotek och andra enheter som ger stöd i arbetet med forskningsdata:

  • Ditt bibliotek - beskrivning och strukturering av forskningsdata.
  • Avdelningen dokumenthantering - den praktiska hanteringen av data, diarieföring eller arkivering och långtidsbevarande.
  • Avdelningen juridik - juridik, t.ex. hantering av personuppgifter, informerat samtycke, sekretess, avtalsskrivning, upphovsrätt.
  • Forskningsservice - forskningsfinansiärer och deras policyer.
  • Din fakultets IT-enhet eller LDC - datalagring och datasäkerhet.
  • Forskningsetik vid Lunds universitet - etiska riktlinjer och lagar som rör forskningsprocessen.
  • Regionala etikprövningsnämden - etikprövning, informerat samtycke, biobankslagring.

Fakultetslänkar

Exempel på fakultetsbibliotek som har mer omfattande stöd kring forskningsdata:

Pågående projekt inom forskningsdata

Aktuella projekt inom biblioteken vid Lunds universitet som behandlar forskningsdata:

e@LU Universitetsbiblioteket

Datahanteringsplaner Universitetsbiblioteket/Medicinska fakultetens bibliotek