Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Genomslagsprojektet

Vilket genomslag har bibliotekens undervisning på studenters informationskompetens?

Genomslagsprojektet påbörjades under 2011 och avslutades 2015. Det har syftat till att undersöka vilket genomslag bibliotekens undervisning kan ha på studenters förmåga att söka, hantera och källkritiskt granska information.

Metoder

Under den första fasen (2011) hölls fokusgruppsintervjuer med studenter, lärare och bibliotekarier vid tre fakulteter vid Lunds universitet i syfte att samla in erfarenheter av och synpunkter på bibliotekens undervisning. Detta resulterade i en nulägesbeskrivning. Tillsammans med visst statistiskt underlag analyserades resultaten från fokusgruppsintervjuerna i förhållande till en genomslagsmodell som är utvecklad av Sharon Markless och David Streatfield och presenteras i deras bok Evaluating the impact of your library från 2006.

Resultaten från analysen av fokusgruppsintervjuerna 2011 fick utgöra grund för bibliotekens arbete med att förbättra sin undervisning och utmynnade i ett antal mål för respektive bibliotek, och olika aktiviteter för att uppnå målen.

Resultat

Från de fokusgruppsintervjuer som genomfördes under 2014 har projektet analyserat utfallet av de ändringar/aktiviteter inom bibliotekens undervisning. Resultaten pekar bland annat på att de intervjuade studenterna känner sig betydligt tryggare i sin informationssökning, och är mer medvetna om lärandemål kopplade till informationskompetens. Däremot upplever man samma problem med att sålla i informationen som tidigare, vilket också bekräftas av de intervjuade lärarna. Utifrån de senast insamlade uppgifterna, har nya och kvarstående problemområden identifierats, vilka i sin tur kan utgöra utgångspunkt för nya mål och aktiviteter för att uppnå dessa.

Projektet har presenterats på både nationella och internationella konferenser.

Sidansvarig:

Kontakt

Har du frågor om projektet? Kontakta bitte [dot] holm [at] ehl [dot] lu [dot] se (Bitte Holm) eller anna [dot] wiberg [at] jur [dot] lu [dot] se (Anna Wiberg.)

Vill du läsa mer?

Genomslagsprojektet