Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskares behov av biblioteksservice

Under 2012 arbetade medarbetare från olika fakultetsbibliotek inom biblioteksnätverket med att planera och genomföra ett projekt vars övergripande mål är att utveckla bibliotekens service till forskare på Lunds universitet.

Projektgruppen bestod av bibliotekarier från sex fakulteter och Universitetsbiblioteket.

Projektets syfte var att peka ut områden där biblioteken kan utveckla och förstärka servicen, både på den gemensamma nivån och för varje fakultetsbibliotek för sig.

I projektet ingick också att peka på kompetenser som kan vara relevanta i framtiden både för forskare och för verksamma inom biblioteksnätverket för att stärka universitetets varumärke som ett forskningsuniversitet.

Metoder

Undersökningen bestod av:

  • en enkät till biblioteken för att kartlägga befintlig service,
  • en litteraturgenomgång av nationella och internationella studier av liknande slag och
  • fokusgruppsintervjuer med ett 50-tal forskare på sju av universitetets fakulteter.

Resultat

Resultaten kan i korthet beskrivas med att framtidens forskarservice måste utvecklas nära forskarna samt vara synlig och tillgänglig. I intervjuerna framkommer att forskarna vid Lunds universitet efterfrågar en strukturerad vardag där de lätt kan komma i kontakt med andra forskare, där informationsutbyte och kontaktskapande kan leda till mervärde i alla faser av en forskningsprocess.

Under 2013 och 2014 fortsatte arbetet med att implementera och sprida resultaten av arbetet, såväl på hemmaplan som nationellt och internationellt med bland annat artiklar och presentationer vid konferenser.

Sidansvarig:

Kontakt

Har du frågor om projektet? Kontakta hanna [dot] voog [at] ub [dot] lu [dot] se (Hanna Voog).

Vill du läsa mer?

Tillgänglighet, närhet och synlighet