Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Användning av LUBsearch

En studie i användning av och användbarhet hos ett discoverysystem
Under VT 2014 genomfördes en undersökning av LUBsearch, biblioteknätverkets gemensamma informationssystem.

Syftet med undersökningen har varit att inhämta data från faktiska användare för att studera användning av och användbarhet hos LUBsearch. Vi vill undersöka hur användningen ser ut hos olika grupper av användare (t.ex. studenter och forskare) och även studera systemet ur ett användbarhetsperspektiv.

Målet är att få fram ett resultat som kan användas som underlag för utveckling av systemet, och att då främst fokusera på delar som vi kan åtgärda lokalt. 

Ett vidare syfte är att bygga upp en kunskap på lång sikt om våra användare och våra system.

Metoder

I denna undersökning har vi valt två kompletterande metoder: observationsstudie och enkät. Båda metoderna ger bilder om användningen, men observationsstudien är inriktad på användbarhetsfrågor medan enkätundersökningen ger en mer representativ bild av själva användningen. Dessutom har vi tagit fram systemgenererad statistik över den faktiska användningens utsträckning för att få ytterligare kunskap om våra användare.

För att återge fördelningen av användare på de olika fakulteterna inom Lunds universitet gjordes ett stratifierat urval av respondenter till enkäten. Vi rekryterade också testpersoner från olika fakulteter och olika akademisk nivå, från grundstudenter till forskare.

Resultat

  • LUBsearch används av både studenter och forskare och bör därför ses som ett sökverktyg ämnat för bägge dessa grupper.
  • Vi identifierade ett antal användbarhetsproblem såsom vag terminologi och otillfredsställande utformning och placering av länkar.
  • Användarna är relativt nöjda med sökresultaten och de anser att sökresultatet i LUBsearch ger tillräcklig utdelning i förhållande till arbetsinsatsen.
  • Tillgång till fulltext är avgörande för användare, och även om respondenterna ansåg att deras grundläggande behov tillfredsställs någorlunda bör vi sträva efter att förbättra och förenkla länkning till fulltext.
  • Strukturerad användarundervisning påverkar både användningsgrad och nöjdhet positivt.

Resultaten kommer att ligga till grund för vidareutveckling och förbättring av LUBsearch, där vi fokuserar på förbättrad länkning till fulltext, förbättrat gränssnitt samt utveckling av hjälptexter och annat informationsmaterial.

Sidansvarig:

Kontakt

Har du frågor om projektet? Kontakta maria [dot] ohlsson [at] ub [dot] lu [dot] se (Maria Ohlsson).

Vill du läsa mer?

Forskares och studenters användning av LUBsearch