Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyhetsbrev (juni - juli - augusti) - E-media och vetenskaplig kommunikation

Licensvillkor databaser

I databaslistan informerar vi om vilka licensvillkor som gäller för slutanvändarna;

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.

När ni länkar till databaser utanför databaslistan är det viktigt att ni informerar om ovan villkor. Se över era ämnesguider så att denna information framgår vid länkning utanför databaslistan.


Ny tidskriftsagent

Vi kommer att få en ny tidskriftsagent och avtalet med LM är nu undertecknat. Mer information om LM: https://lminfo.com/sv/
I nuläget fortsätter vi precis som vanligt med att förnya, reklamera och felanmäla till EBSCO. Mer information om övergången kommer efter semestern.


How do you metadata?

Passa på att tycka till om metadata i Metadata 2020:s enkät! Projektet Metadata 2020 vill undersöka hur olika målgrupper ser på begreppet metadata och har under våren tagit fram följande enkät: https://www.surveygizmo.com/s3/4729698/Metadata2020-survey-blog
Mer info om Metadata 2020: http://www.metadata2020.org


Elsevierförhandlingarna

Förhandlingarna om ett nytt avtal med Elsevier fortgår: "Förhandlingarna är igång och vi förväntar oss att få erbjudande om ett nytt avtal i enlighet med den här avsiktsförklaringen som vi undertecknat," säger Anna Lundén, Enhetschef för Nationell bibliotekssamverkan på KB.

https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveckling/2019-05-09-mer-om-forhand-ling-arna-med-else-vi-er.html


Plan S - reviderade riktlinjer

Det har lanserats en reviderad implementeringsguide för Plan S. En nyhet är att startpunkten flyttas fram till 2021. Den reviderade implementeringsguiden har tagit hänsyn till de synpunkter som kommit in genom en öppen konsultation. Skillnader i riktlinjerna:

  • Startdatum flyttat till 2021
  • Man accepterar transformativa avtal fram till 2024 och man har breddat vad som kan räknas som transformativa avtal.
  • De tekniska kraven på de institutionella arkiven har reviderats. Vi bedömer att det kommer att kräva en del utveckling för att LUCRIS/LUP skall leva upp till kraven.

De reviderade riktlinjerna finns på: https://www.coalition-s.org/principles-and-implementation/


Nytt avtal Wiley tidskrifter

LU har tecknat ett nationellt avtal med Wiley. Avtalet är en förlängning av det tidigare avtalet och omfattar nu det andra halvåret av 2019, juli - december. Förhandlingar med Wiley om ett nytt långsiktigt avtal fortsätter. För 2019 betalar vi samma pris som 2018.


Nytt avtal Springer/Nature fully OA

LU har tecknat ett nationellt avtal som täcker Springer/Natures rena OA-tidskrifter. I avtalet ingår Natures OA-tidskrifter, BioMed Central och SpringerOpen. Avtalet är 3-årigt och finansieras till 50% av Vetenskapsrådet, Vinnova och Formas. Avtalet träder i kraft 1 juli 2019.


Cambridge University Press –read and publish-avtal

Den första kvartalsrapporten visar att 5 LU-affilierade artiklar har publicerats i CUP-tidskrifter, men ingen av dem har gjorts OA. Det beror till stor del på CUPs snåriga arbetsflöde där författaren aktivt måste välja och lätt missar att välja OA. CUP lovar bot och bättring och vi kommer att kontakta författarna till de 5 artiklarna och informera om möjligheten att göra artiklarna OA retroaktivt.
Mer information on avtalet: https://www.ub.lu.se/publicera/open-access/oa-publicering/forlagsavtal/cambridge-university-press


IEEE släpper 14 nya OA-tidskrifter

Även inom teknik-/elektronikämnena ökar antalet seriösa OA-alternativ till de prenumerationsbaserade tidskrifterna.
Mer information: https://www.ieee.org/about/news/2019/14-new-open-access-journals.html


Pågående tester

Adam Matthew Explorer 1 maj - 1 juli
Through AM Explorer, you can now search millions of pages of primary source collections spanning the 15th – 21st centuries, including a wealth of new content added every year.

Shakespeare's Globe Archive 1 maj - 1 juli
This collection of documents offers insights into the performance practice in the particular space of the reconstructed Globe Theatre. It details the way in which the theatre was constructed as a place of radical experiment. It documents over 200 performances through prompt books, wardrobe notes, programmes, publicity material, annual reports, show reports, photographs and architectural plans.

Gallup Analytics 29 april - 29 juli
Gallup Analytics is an online platform that provides subscribers with access to nearly a century of U.S. data and a decade of global tracking data from the Gallup World Poll.

WTO iLibrary 15 maj - 30 juni
Every year, the World Trade Organization (WTO) publishes around 70 new titles on various trade issues. These publications are now available online in a single research repository, the WTO iLibrary.

SAGE Research Methods Cases 23 maj - 31 augusti
Choose from hundreds of case studies showing how methods are applied in real research projects.

SAGE Research Methods Datasets 23 maj - 31 augusti
Choose from over 500 datasets using data from real research, designed to support the teaching and independent learning of data analysis techniques.

SAGE Research Methods Video (alla delar) 23 maj - 31 augusti
SAGE Research Methods Video includes hours of tutorials, interviews, video case studies, and mini-documentaries covering the entire research process.

SAGE Research Methods Video 23 maj - 31 augusti
These 480+ streaming videos cover every aspect of the research process and hundreds of qualitative, quantitative, and mixed methods.

SAGE Research Methods Practical Research & Academic Skills 23 maj - 31 augusti
Develop the practical skills necessary to conduct successful research with this collection of streaming video.

SAGE Research Methods Big Data Analytics and Digital Methods 23 maj - 31 augusti
This video collection covers a range of data science methods, the issues and challenges of using big data and digital methods, and the intersection of computer science and the social sciences.

British Library Newspapers (part 1) 3 juni - 30 juni
The British Library Newspapers collection contains full runs of 48 newspapers specially selected by the British Library to best represent nineteenth century Britain. This new collection includes national and regional newspapers, as well as those from both established country or university towns and the new industrial powerhouses of the manufacturing Midlands, as well as Scotland, Ireland and Wales. Special attention was paid to include newspapers that helped lead particular political or social movements such as Reform, Chartism, and Home Rule. The penny papers aimed at the working and clerical classes are also present in the collection.

Illustrated London News 3 juni - 30 juni
The full facsimile run of the world’s most iconic illustrated newspaper. Includes over 260,000 pages, including specials and presentation pieces


LUBsearch

Ingen import av länkserverposter i Libris i sommar

Libris har stängt av inläsningarna från länkservrar under v. 27-32. Detta betyder att inga uppdateringar för länkserverbeståndet i Libris kommer att ske under den perioden.

The Economist Historical Archive

The Economist Historical Archive är nu sökbart i LUBsearch.

Bestånd från ePublications

En ny version av Excel-filen med vårt bestånd från ePublications finns nu tillgänglig här: http://eresources.lub.lu.se/files/login/epublications/content-epublications.xlsx