Samverkansgrupp

Rektor beslöt i december 2019 att inrätta samverkansgruppen för bibliotekscheferna vid Lunds universitet. Samverkansgruppen ska

 • initiera och driva utvecklings- och kompetensfrågor

och

 • diskutera och lyfta strategiska biblioteksfrågor till relevant organ.

Medlemmar

 • Catarina Carlsson, J
 • Håkan Carlsson, UB, överbibliotekarie
 • Colm Doyle, M
 • Maivor Hallén, LTH
 • Kristina Holmin Verdozzi, N
 • Viktoria Hörnlund, HT (ordf. HT 2020)
 • Karin Jönsson, S
 • Lena Landgren, UB
 • Åse Lugnér, K
 • Hanna Wilhelmsson, EHL

Möten HT 2020

Ordinarie möten

 • 11 september
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 4 december