Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Biblioteksstyrelsen HT 19-

Styrelsens uppdrag

 

Biblioteksstyrelsen ska

  • Vara styrelse för Universitetsbiblioteket
  • Besluta om förslag till total budget för Universitetsbiblioteket efter underlag från Överbibliotekarien
  • Fastställa strategiska planer och årsberättelser för Universitetsbiblioteket
  • Följa upp arbetet med det löpande riskarbetet inom Universitetsbiblioteket samt fastställa beslut om åtgärder
  • Utarbeta plan för kompetensförsörjning inom Universitetsbiblioteket
  • Samverka med fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheten, utbildningsnämnden och forskningsnämnden samt andra universitetsgemensamma organ
  • Ansvara för strategiska frågor som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte ska beslutas på fakultetsnivå eller på biblioteksnivå
  • Besluta om övergripande regler som syftar till att ge anställda och studenter likvärdiga och goda förutsättningar vid Universitetsbiblioteket, fakultetsbiblioteken och de fristående bibliotek som inte tillhör någon fakultet

 

Protokoll

  • 23 oktober
Sidansvarig:

Ledamöter

Bo-Anders Jönsson, vicerektor, ordförande

Barbara Törnkvist-Plewa, HT

Erik Swietlicki, LTH

Heiko Herwald, M

Lena Eskilsson, S

Eva Nylander, tf överbibliotekarie

Externa ledamöter:

Catta Torhell, överbibliotekarie, Linnéuniversitetet

Lars Burman, överbibliotekarie, Uppsala universitet

Studentrepresentanter:

Patrik Gustafsson

Christoffer Hansson

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt:

Marie Hoen, SACO

Magnus Karlsson, ORF/S

Öriga:

Lena Landgren, UB, protokollförare