Biblioteksstyrelsen HT 19-

Biblioteksstyrelsen ska

  • Vara styrelse för Universitetsbiblioteket
  • Besluta om förslag till total budget för Universitetsbiblioteket efter underlag från Överbibliotekarien
  • Fastställa strategiska planer och årsberättelser för Universitetsbiblioteket
  • Följa upp arbetet med det löpande riskarbetet inom Universitetsbiblioteket samt fastställa beslut om åtgärder
  • Utarbeta plan för kompetensförsörjning inom Universitetsbiblioteket
  • Samverka med fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheten, utbildningsnämnden och forskningsnämnden samt andra universitetsgemensamma organ
  • Ansvara för strategiska frågor som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte ska beslutas på fakultetsnivå eller på biblioteksnivå
  • Besluta om övergripande regler som syftar till att ge anställda och studenter likvärdiga och goda förutsättningar vid Universitetsbiblioteket, fakultetsbiblioteken och de fristående bibliotek som inte tillhör någon fakultet

Biblioteksstyrelsens uppdrag (PDF)

Protokoll

2019

  • 23 oktober

2020

Ledamöter t.o.m. 31/1 2021

Bo-Anders Jönsson, vicerektor, ordförande

Barbara Törnkvist-Plewa, HT

Erik Swietlicki, LTH

Heiko Herwald, M

Lena Eskilsson, S

Håkan Carlsson, överbibliotekarie

Externa ledamöter:

Catta Torhell, överbibliotekarie, Linnéuniversitetet

Lars Burman, överbibliotekarie, Uppsala universitet

Studentrepresentanter 1/7 2020-30/6 2021:

Patrik Gustafsson

Elisabeth Jensen Haverling

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt:

Marie Hoen, SACO

Magnus Karlsson, ORF/S

Övriga:

Lena Landgren, UB, protokollförare