Lunds universitets bibliotek

Wikipedia Academy

Utskriftsvänlig version

Till originalsidan

Lund den 12-13 november 2008

Hur kan Wikipedia användas för vetenskaplig kommunikation? Kan Wikipedia användas som ett pedagogiskt verktyg? Kan vi lita på Wikipedia? Och hur gör man för att skriva i Wikipedia?

Det är några av frågorna som kommer att tas upp under Wikipedia Academy, en tvådagarskonferens arrangerad av Svenska Wikimedia och Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet.

Det kostar inget att delta i konferensen men man får själv stå för eventuella omkostnader.

Sista anmälningsdag: 1 november.

Program

12 november

Kemicentrum, Lunds universitet
Sal K:B
Vägbeskrivning

Moderator: Mathias Klang, Göteborgs universitet

13.00       Välkommen

                Helena Stjernberg, Lunds universitet

13.10       Vad är Wikipedia? 

                Lars Aronsson och Lennart Guldbrandsson, Wikimedia
 
13.30       Workshop -- Hur skriver man i Wikipedia?

                Wikimedia              

15.00       Kaffe

15.30       Varför skriver man i Wikipedia?

                Vad får man skriva i Wikipedia?

                Föredrag och diskussion

                         Staffan Lindeberg, Lunds universitet

                         Wikipedia?

                         Martin Rundkvist

                         Wikimedia
           
17.45      Mingel med småplock

13 november

Ingvar Kamprad Designcentrum, Lunds universitet
Sal 110
Vägbeskrivning

Moderator: Anna Brümmer, Lunds universitet

10.00       Välkommen                                                                   

10.10       Wikipedia som pedagogiskt verktyg/källkritiska aspekter.

                Föredrag och diskussion

                        Henrik Norinder, Lunds universitet

                        Olof Sundin, Lunds universitet & Göteborgs universitet

                        Helena Francke, Högskolan i Borås       

                        Jonas Svensson, Högskolan i Halmstad

                        media

                        Dainis Dravins, Lunds universitet

                   som utmaningar för skola och högre utbildning.

                        Johan Elmfeldt, Malmö Högskola 

13.15 - 14.15       Lunch

14.15 - 14.20    Att skriva i wikier för att nå kritisk förståelse?

                         Presentation av ett nyligen påbörjat avhandlingsarbete

                         Erik Boström, Göteborgs universitet

14.20                Wikipedia ur ett juridiskt perspektiv

                        upphovsrätten i en värld där alla bidrar och behövs den?

                        Ulf Maunsbach, Lunds universitet

                        ordning på wikipedia

              Mathias Klang, Göteborgs universitet

15.40       Kaffe

16.10       Att interagera på/via Wikipedia

      Hanna Björk, Wikipedia

16.45       Tack Wikipedia!
                Aspekter kring det skrivna ordet

                Sven Rosborn, Fotevikens museum

17.15       Slutdiskussion och avslutning

                Anna Brümmer

17.40 Slut

 

 

Konferensen är fullbokad

Om du vill anmäla dig till väntelista kan du skicka ett e-postmeddelande till Åsa Forsberg, asa.forsberg@lub.lu.se.http://tellus.lub.lu.se/conferences?func=loadTempl&templ=index&confId=10

 

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Åsa Forsberg
asa.forsberg[at]lub.lu.se

Senast uppdaterad: 2008-11-26
Webbansvarig: Webbredaktionen


Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)