Lunds universitet

Konferensen är fullbokad

Om du vill anmäla dig till väntelista kan du skicka ett e-postmeddelande till Åsa Forsberg, asa.forsberg@lub.lu.se.http://tellus.lub.lu.se/conferences?func=loadTempl&templ=index&confId=10

 

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Åsa Forsberg
asa.forsberg[at]lub.lu.se

Wikipedia Academy

Lund den 12-13 november 2008

Hur kan Wikipedia användas för vetenskaplig kommunikation? Kan Wikipedia användas som ett pedagogiskt verktyg? Kan vi lita på Wikipedia? Och hur gör man för att skriva i Wikipedia?

Det är några av frågorna som kommer att tas upp under Wikipedia Academy, en tvådagarskonferens arrangerad av Svenska Wikimedia och Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet.

Det kostar inget att delta i konferensen men man får själv stå för eventuella omkostnader.

Sista anmälningsdag: 1 november.

Program

12 november

Kemicentrum, Lunds universitet
Sal K:B
Vägbeskrivning

Moderator: Mathias Klang, Göteborgs universitet

13.00       Välkommen

                Helena Stjernberg, Lunds universitet

13.10       Vad är Wikipedia? 

                Lars Aronsson och Lennart Guldbrandsson, Wikimedia
 
13.30       Workshop -- Hur skriver man i Wikipedia?

                Wikimedia              

15.00       Kaffe

15.30       Varför skriver man i Wikipedia?

                Vad får man skriva i Wikipedia?

                Föredrag och diskussion

                         Staffan Lindeberg, Lunds universitet

  •                Inclusion/exclusion. Hur obskyra saker får man skriva om i

                         Wikipedia?

                         Martin Rundkvist

  •                Vad får man skriva i Wikipedia

                         Wikimedia
           
17.45      Mingel med småplock

13 november

Ingvar Kamprad Designcentrum, Lunds universitet
Sal 110
Vägbeskrivning

Moderator: Anna Brümmer, Lunds universitet

10.00       Välkommen                                                                   

10.10       Wikipedia som pedagogiskt verktyg/källkritiska aspekter.

                Föredrag och diskussion

                        Henrik Norinder, Lunds universitet

                        Olof Sundin, Lunds universitet & Göteborgs universitet

                        Helena Francke, Högskolan i Borås       

                        Jonas Svensson, Högskolan i Halmstad

                        media

                        Dainis Dravins, Lunds universitet

                   som utmaningar för skola och högre utbildning.

                        Johan Elmfeldt, Malmö Högskola 

13.15 - 14.15       Lunch

14.15 - 14.20    Att skriva i wikier för att nå kritisk förståelse?

                         Presentation av ett nyligen påbörjat avhandlingsarbete

                         Erik Boström, Göteborgs universitet

14.20                Wikipedia ur ett juridiskt perspektiv

                        upphovsrätten i en värld där alla bidrar och behövs den?

                        Ulf Maunsbach, Lunds universitet

                        ordning på wikipedia

              Mathias Klang, Göteborgs universitet

15.40       Kaffe

16.10       Att interagera på/via Wikipedia

      Hanna Björk, Wikipedia

16.45       Tack Wikipedia!
                Aspekter kring det skrivna ordet

                Sven Rosborn, Fotevikens museum

17.15       Slutdiskussion och avslutning

                Anna Brümmer

17.40 Slut

 

 

Senast uppdaterad: 2008-11-26
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)