Lunds universitet

Urkund

Från och med 1 september 2008 har Lunds universitet en campuslicens för textmatchningsverktyget Urkund. Detta innebär att alla universitetets lärare har tillgång till verktyget och din lärare kan be dig att skicka in dina inlämningsuppgifter elektroniskt via Urkund.

Vad är Urkund?

Urkund är ett e-postbaserat system som automatiskt jämför ditt arbete mot andra texter från tre centrala källområden – Internet, visst förlagsmaterial och Urkunds eget arkiv för studentarbeten. Urkund används av lärare på många svenska universitet och högskolor som ett led i arbetet med att förebygga och upptäcka fall av fusk och plagiering.

Läs gärna mer om Urkund på http://www.urkund.se/

Senast uppdaterad: 2009-10-05
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)