Lunds universitet

Student

Hemmabibliotek

På Lunds universitet har du som student ett hemmabibliotek, oftast det bibliotek som är närmast knutet till ditt ämne. Ämnesbibliotek är ett annat namn som används.

Kurslitteratur

På vissa bibliotek får du låna hem kursböcker, på andra bibliotek har man bara referensexemplar som du får läsa i biblioteket.

Kurslitteraturen, böcker och artiklar i kan finnas både i tryckt eller elektronisk form. Sök i bibliotekskatalogen Lovisa eller i LUBsearch, LUBs söktjänst för elektroniska resurser. Databaserna hittar du listade i Databaser A-Z.

StiL-identitet

Du som studerar vid Lunds universitet kan med din StiL- identitet komma åt universitets elektroniska resurser (och flera andra tjänster) oavsett var du befinner dig.

Din StiL-identitet är din personliga nyckel till Lunds universitet. Har du tappat bort den kan du kontakta supporten för att få en ny.

Lånekort

Alla som har svenskt personnummer, är bosatta i Sverige och har fyllt 18 år kan få ett lånekort vid ett personligt besök på något LUB-bibliotek.

Lånekortsnummer och PIN-kod

På lånekortets baksida står ditt lånekortsnummer, 14 siffror, som du använder när du ska beställa eller köa på böcker. Vill du förnya dina lån loggar du in i bibliotekskatalogen under rubriken Dina lån. Använd ditt lånekortsnummer och ditt personnummer (10 siffror, inget bindestreck) som fungerar som PIN-kod.

Senast uppdaterad: 2015-03-24
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)