Lunds universitet

Övning: Rangordna källor (offline)

World of Warcraft - en arena för samarbete eller ett beroendeframkallande gissel?

Du/din grupp ska göra ett arbete om hur ungdomar förhåller sig till och påverkas av datorspelet World of Warcraft (WoW).

Det är ett ämne med många möjliga aspekter: vissa anser att WoW är ett online-spel som uppmuntrar och möjliggör samarbete över geografiska och demografiska gränser; som utvecklar barns och ungdomars kommunikativa och interaktiva förmågor etc. Enligt andra är det ett datorspel som skapar beroende; som tjänar pengar på ungdomars intresse; hämmar utvecklingen av läsförmågan hos barn etc.

Bestäm först vilka aspekter du/din grupp skulle vilja fokusera på. Utifrån valt fokus, rangordna därefter de informationskällor som finns listade här nedan. Förklara också vad rangordningen grundar sig på.

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

I högra marginalen finns länkar till övningen i pdf-format, samt en lärarhandledning.

Denna övning bygger på en idé utvecklad av Jude Carroll, Oxford Brookes University.


1. Veen, W, Vrakking, B (2006). Homo zappiens: growing up in a digital age. London: Network Continuum Education.
Två holländska forskare i kommunikationsteknologi har skrivit en bok grundad på deras forskning om den generation som växer upp med modern teknologi.
http://libris.kb.se/bib/10401616

2. World of Warcraft. [Online] Tillgänglig på http://www.worldofwarcraft.com [8 juli 2011]
Spelets officiella hemsida.

3. Thomas, D., Brown, J. S (2007). The Play of Imagination Extending the Literary Mind. Games and Culture, vol. 2, nr. 2, s. 149-172. [Online] Tillgänglig på http://www.lub.lu.se/cgi-bin/ipchk/http://libhub.sempertool.dk/libhub?func=search&query=resid:441ad1c2bea2fa4a31bb3c36d97ac703 [8 juli 2011]
En vetenskaplig artikel om nya lärandeformer förknippade med datorspel, skriven av två forskare i kommunikationsvetenskap.

4. Sirlin, D. (2006). Soapbox: World of Warcraft Teaches the Wrong Things. Gamasutra, February 22, 2006. [Online] Tillgänglig på http://www.gamasutra.com/features/20060222/sirlin_01.shtml [8 juli 2011]
Gamasutra är en webbtidning utgiven av ett kommersiellt spelutvecklingsföretag. David Sirlin är spelutvecklare, som i denna artikel hävdar att WoW lär barn fel saker, bland annat att det är bättre att samarbeta än att klara sig själv.

5. Kihl, M., Aurelius, A., Lagerstedt, C. (2010). Analysis of World of Warcraft traffic patterns and user behavior. International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, 2010, s 218-223. Abstract finns på http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5676634 [8 juli 2011]
Ett konferensbidrag om datortrafik i samband med WoW, av tre forskare, en vid Lunds tekniska högskola och två vid Acreo AB.

6. World of Warcraft. Wikipedia, svensk version. [Online] Tillgänglig på http://sv.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft [8 juli 2011].

7. Wright, R., Palmer, E. (2006). Expert: 40% av WoW-spelarna är beroende. Tom's hardware, 11 augusti 2006. [Online] http://www.tomshardware.co.uk/world-of-warcraft-players-addicted-uk,review-29083.html. [29 maj 2009].
Artikel med en intervju med Dr. Maressa Orzack, grundare av Computer Addiction Services-programmet, som "tror att upp till 40% av de mer än 6 miljoner människor som spelar det populära MMORPG-spelet World of Warcraft är beroende av det."

8. WoW.se. [Online] Tillgänglig på http://www.worldofwar.se/  [8 juli 2011].
Svensk hemsida om World of Warcraft, skapad av spelare. Här finns bland annat ett aktivt diskussionsforum.

9. Wikipedia. Dreamhack. [Online] Tillgänglig på http://sv.wikipedia.org/wiki/DreamHack [8 juli 2011].
Dreamhack är ett årligt återkommande lan-party som varje år äger rum i Jönköping. 

10. Linderoth, J., Bennerstedt, U. (2007). Att leva i World of Warcraft: 10 ungdomars tankar och erfarenheter. Stockholm: Medierådet.
[Online] Tillgänglig på http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Att_leva_i_World_of_Warcraft.pdf  [8 juli 2011]Författarna är forskare vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet.

11.
Falk, A. (2011). World of Warcraft - en kvalitativ studie av spelets betydelse för unga vuxna användare. Lunds universitet/Socialhögskolan. [Online] Tillgänglig på http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1766419  [8 juli 2011]
Kandidatuppsats.

12. TimorgTheHippo (2006). World of Warcraft addict. [Online] Video tillgänglig på http://www.youtube.com/watch?v=K8hfK3RQs2g [8 juli 2011].
Reportage om en familj där tonårssonen spelar WoW.

13. Kiley, E. P. (red) (2005). World of Warcraft, the roleplaying game: lands of mystery. Blizzard entertainment.
Bok utgiven av Blizzard entertainment, det företag som äger WoW. http://libris.kb.se/bib/10311766

 

Creative Commons-licens

Senast uppdaterad: 2011-07-11
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)