Lunds universitet

Referenser till tryckta källor

I källförteckningen listar du alla verk som du har använt för ditt arbete. Eftersom dina läsare måste kunna identifiera och återfinna de källor du har använt är det viktigt att referenserna är så fullständiga och tydliga som möjligt.

Det finns regler för vad som ska ingå i olika typer av referenser. Dessutom finns det en stor mängd olika referensystem, som anger exakt hur denna information ska skrivas.  

Vad ska ingå i referensen -- tryckta källor

Bok

Leth, G. och Thurén, T. (2000). Källkritik för internet. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar.

 • Författare
 • År
 • Titel
 • Publiceringsort
 • Förlag

Kapitel/del i bok

Strömvik, M. (2006).  Starting to "think big": the Nordic countries and EU peace-building. In Bailes, A. J. K., Herolf, G., Sundelius, B. (red.),  The Nordic Countries and The European Security and Defence Policy, 199 - 214. Oxford: Oxford University Press.

 • Författare
 • År
 • Titel på kapitel
 • Bokens redaktörer
 • Bokens titel
 • Sidor
 • Publiceringsort
 • Förlag

Tidskriftsartikel

Collins, H. (2007). Bicycling on the moon: collective tacit knowledge and somatic-limit knowledge. Organization studies, 28(2), 257-262.

 • Författare
 • År
 • Titel på artikeln
 • Titel på tidskrift
 • Volym, dvs årgång
 • Nummer (utesluts ibland)
 • Sidor

Senast uppdaterad: 2009-12-17
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)