Lunds universitet

Exempel på referensstilar

APA

APA (American Psychological Association) används bland annat inom psykologi och vårdvetenskap. Några användbara resurser är:

Chicago

Chicago är en referensstil som bland annat används inom humaniora. Bland många olika webbaserade vägledningar kan nämnas:

CSE

CBE, som bland annat används inom biologi, kallas också CSE. En användbar vägledning är:

Harvard

Harvardsystemet är vanligt inom humaniora. En användbar vägledning är:

IEEE

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) har en referensstil som ofta används inom data- och elektrovetenskaperna. På organisationens webbplats finns en omfattande vägledning.

MLA

 

MLA används bland annat inom litteratur- och språkvetenskaper. En vägledning finns:

 

Oxford

Ett av de vanligaste systemen, tillsammans med Harvardsystemet. En användbar vägledning är:

Vancouver

Vancouver är en referensstil som ofta används inom medicin.

Senast uppdaterad: 2015-02-11
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)