Lunds universitet

Plagiat

Att plagiera innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller ett diagram, och framställer materialet som ditt eget. Inom det vetenskapliga samhället är plagiering inte accepterat.

Det är därför det är så viktigt att alltid ange de källor du använder, genom att citera och referera på korrekt sätt.

Antiplagiatguiden

Guiden, i form av ett bildspel, handlar om att hänvisa till sina källor för att undvika plagiering. Guiden visar

  • vad som är tillåtet och inte när man använder andras tankar och texter vid till exempel uppsatsskrivning
  • varför, när och hur man hänvisar till sina källor

Bildspelet finns också i pdf-format om du vill skriva ut det och använda i undervisning om plagiering.

Senast uppdaterad: 2009-12-17
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)