Lunds universitet

Skriva & Referera

De här sidorna vänder sig till dig som ska skriva uppsats eller ett annat arbete.

Att skriva akademiska texter innebär att:

  • värdera den information du hittar
  • ordna de böcker, artiklar, webbsidor med mera du ska använda
  • referera
  • undvika plagiat

Vi har också samlat skrivhandledningar och andra användbara resurser.

Du måste lära dig skriva på det sätt som är vanligt inom ditt ämnesområde och att använda facktermer och fackspråk. Om du är osäker på hur du ska göra bör du i första hand prata med din lärare.

När du skriver en akademisk text ska du referera till vad andra skrivit om ämnet. Du måste lära dig att citera och att hantera referenser på ett korrekt sätt. Under Referera kan du läsa mer om hur man gör det.

I Studieverkstaden kan du få handledning när det gäller din studieteknik och ditt akademiska skrivande.

Ditt ämnesbibliotek hjälper också gärna till och besvarar frågor om citering eller referenshantering.

Senast uppdaterad: 2009-12-16
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)