Lunds universitet

Kontaktinformation

E-post:

Publicera@remove-this-part.lub.lu.se

LU:research+Scripta=LUP

Biblioteket har sedan 1996 drivit publikationsdatabaser vid Lunds universitet. För att svara upp mot nya behov förbättras servicen from den 15 oktober 2007 och byter samtidigt namn från LU:research/Scripta till Lunds universitets publikationer (LUP). Samtidigt flyttar tjänsten till lup.lub.lu.se.

Relaterad information

I maj 2007 tog rektor beslut om att alla forskningspublikationer från 2002 och framåt vid Lunds universitet ska registreras i publikationsdatabasen LUP.  Beslutet omfattar både forskningspublikationer och populärvetenskapliga arbeten.

Registrera dina forskningspublikationer

Universitetets publikationsdatabas Lund Universitets Publikationer (LUP) har i huvudsak två uppgifter.

  • Den används som registreringsdatabas, där forskarna lägger in bibliografisk information för att samla universitetets forskning och göra publikationerna synliga på nätet.
  • Den kan också användas som s.k. öppet arkiv. Författaren har då möjlighet att publicera artiklarna i LUP - i de fall förlagen tillåter. Forskningen blir då fritt tillgänglig.

"Rektor beslutar att berörda institutioner och andra enheter inom universitetet fortlöpande ska registrera bibliografiska data för samtliga framställda vetenskapliga arbeten som publicerats vid Lunds universitet. Detta innefattar artiklar, böcker, bokkapitel, populärvetenskap, rapporter och andra format av publicering som universitetets publikationsdatabas accepterar. Registrering ska ske fortlöpande. Prefekt/motsvarande ansvarar för att registreringen sker kontinuerligt.

Alla publikationer publicerade från år 2002 och framåt, ska vara registrerade i publikationsdatabasen LU:research senast 2007-12-31." Utdrag ur rektorsbeslut LUB februari 2007, se pdf i relaterad information för hela belslutet.

Vissa fakulteter har särskilda föreskrifter. Läs dessa innan du registrerar din publikation.

Senast uppdaterad: 2010-09-23
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)