Lunds universitet

Skaffa ett ISBN till din avhandling

Detta gäller endast doktorander vid Lunds universitet.

Innan du skickar din avhandling till tryckning ska den få ett unikt ID.  Detta kallas International Standard Book Number (ISBN) och trycks oftast  på avhandlingens försättsblad.  Du får ditt ISBN genom att kontakta oss via e-post  publicera@remove-this-part.lub.lu.se. Sätt gärna ”Avhandling: ISBN” som ämne.

Sedan mars 2013 delar vi ut två stycken ISBN-nummer, ett för den tryckta versionen, ett för elektronisk utgivning. Läs mer här:

OBS!  Följande enheter vid Lunds universitet har egna ISBN-serier och doktorander knutna till dessa enheter skall vända sig till ansvarig där för att få ett ISBN.

 • Institutionen för arkitektur och byggd miljö
 • Byggnadsfysik
 • Geologi - Berggrundsgeologi
 • Geologi - Kvartärgeologi
 • Institutionen för industriell elektroteknik och automation
 • Ekonomisk-historiska institutionen
 • Institutionen för informatik
 • Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys
 • Installations- och klimatiseringslära
 • Internationella miljöinstitutet
 • Kemicentrum
 • LUCSUS
 • Medicinska fakulteten
 • Musikhögskolan
 • Socialhögskolan

För mera information, kontakta oss på  publicera@remove-this-part.lub.lu.se

Senast uppdaterad: 2014-09-17
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)