Lunds universitet

Registrering och publicering av avhandlingar

Elektronisk registrering innebär att du offentliggör att disputationen äger rum. Registreringen bör göras i god tid före disputationen. Kontakta din fakultetssekreterare för information om sista datum för registrering.

För att registrera din avhandling behöver du LUCAT-inloggning. Registreringen görs i publikationsdatabasen LUP

Fulltextpublicering i LUP

Om du själv eller universitetet har givit ut avhandlingen kan du själv göra avhandlingen publik i samband med registreringen I LUP.

Om avhandlingen är publicerad av ett förlag behöver vi tillstånd från förlaget. Gå till våra sidor om upphovsrätt för ytterligare information:

För att publicera redan utgivna artiklar som ingår i avhandlingen måste först avtal slutas med aktuella förlag. Lunds universitet har generella publiceringsavtal med en rad förlag. Om din artikel är publicerad av någon av följande förlag behövs inga övriga avtal
IEEE, Cambridge University Press, Elsevier, Portland Press

För att begära tillstånd från andra förlag kan följande formulär användas:

Vi publicerar generellt inte artiklar med status "submitted" eftersom det kan äventyra framtida utgivning.

Senast uppdaterad: 2011-03-29
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)