Lunds universitet

Parallellpublicering

Parallellpublicering är ett sätt att ge fri tillgång till en publicerad eller antagen forskningspublikation, och innebär att en fulltextversion av publikationen laddas upp i ett institutionellt arkiv, exempelvis LUP, eller i annat öppet arkiv. Parallellpublicering kallas ibland för den ”gröna vägen” till Open Access, medan publicering i rena Open Access-tidskrifter kallas den ”gyllene vägen”.

Du har rätt att parallellpublicera alla publikationer där du har upphovsrätten kvar samt de publikationer där förlaget tillåter parallellpublicering genom avtal eller policy. Läs mera om upphovsrätt och parallellpublicering.

Varför parallellpublicera?

  • Tillgängligheten ökar, flera kan ta del av dina forskningsresultat
  • Ökad tillgänglighet leder till att flera forskare kan bygga på dina resultat, tidigare. Forskningsutvecklingen kan snabbas upp
  • Ökad tillgänglighet kan också leda till minskad onödig upprepning av forskning
  • Ökad tillgänglighet leder till fler och tidigare citeringar (se länk i relaterat material)
  • Ett ökande antal forskningsfinansiärer kräver att publikationer görs fritt tillgängliga, ofta genom parallellpublicering

Kontakta oss på publicera@remove-this-part.lub.lu.se om du undrar över något vad gäller parallellpublicering och hur du kan göra dina publikationer fritt tillgängliga. Om du, eller din avdelning t. ex.  vill ha hjälp med att undersöka vilka av era publikationskanaler som tillåter parallellpublicering och på vilka villkor, kan vi hjälpa till med att göra en sammanställning utifrån era registrerade publikationer i LUP.

Hur gör man?
1. Om du har upphovsrätten till publikationen.
  a. Registrera den i LUP och i samband med det ladda upp den som en pdf-fil.
2. Om du har skrivit under ett avtal med ett förlag.
  a. Om avtalet tillåter parallellpublicering, se 1a
  b. Om avtalet inte tillåter parallellpublicering eller är oklart. Skriv till förlaget och be om tillåtelse. Förslag på brev finns på upphovsrättssidan
  c. Många internationella tidskriftsförlag har generella policies för parallellpublicering. De samlas i tjänsten SHERPA/RoMEO . Där kan man söka på förlags- eller tidskriftsnamn. Handledning till SHERPA/RoMEO (powerpoint, nytt fönster)
3. Om förlaget tillåter parallellpublicering men inte tillåter att deras publicerade version används. De flesta större förlag tillåter inte att man använder förlagsversionen (Elsevier, Springer,…). I stället får man använda den sista godkända och rättade manuskriptversionen
  a. Gör en pdf-fil av det sista, rättade och godkända manuskriptet
  b. Lägg till ett försättsblad i PDF-filen så att man som läsare kan identifiera vilken version av publikationen det är. Exempel

I LUP Registration finns en automatiserad funktion som skapar ett försättsblad baserat på den information som matats in i registreringsformuläret. Funktionen finns tillgänglig för dokumenttyperna artikel, konferensbidrag och bokkapitel. Mer information om funktionen finns på webbplatsen LUPinfo.
  c. Om du istället föredrar att skapa ett eget försättsblad manuellt kan du använda dig av följande mallar:
    i. Försättsblad artikel, engelska (Word, nytt fönster)
    ii. Försättsblad artikel, svenska (Word, nytt fönster)
    iii. Försättsblad konferens, engelska (Word, nytt fönster)
  iv. Försättsblad konferens, svenska (Word, nytt fönster)
  d. Se 1a.
4. Om du får parallellpublicera, men förlaget har lagt till en tidsfördröjning innan det är tillåtet. Flera förlag tillåter parallellpublicering först efter en tidsfördröjning på 6 eller 12 månader, i några fall ännu längre. Fördröjning redovisas i SHERPA/RoMEO.
  a. Välj ”Access level : Only author…” när du laddar upp publikationen i LUP.
  b. Klicka i boxen ” Switch automatically to open access on
this day”
  c. Fyll i datum när tidsfördröjningen upphör.

Kontakta oss på publicera@remove-this-part.lub.lu.se om du undrar över något vad gäller parallellpublicering och hur du kan göra dina publikationer fritt tillgängliga. Om du, eller din avdelning t. ex.  vill ha hjälp med att undersöka vilka av era publikationskanaler som tillåter parallellpublicering och på vilka villkor, kan vi hjälpa till med att göra en sammanställning utifrån era registrerade publikationer i LUP.

Senast uppdaterad: 2014-08-11
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)