Lunds universitet

Sjunde ramprogrammet (FP7)

Information beträffande Open Access-registrering av lundapublikationer inom sjunde ramprogrammet (FP7)

I augusti 2008 lanserade EU-kommissionen ett Open Access-projekt inom det sjunde ramprogrammet (FP7). Projektet innebär att forskare verksamma inom sju forskningsområden: (energy, environment, health, parts of information and communication technologies, research infrastructures, science in society, and social sciences and humanities) måste göra publikationer fritt tillgängliga:

Vad: kvalitetsgranskade forskningsartiklar

Tillåten fördröjning: publikationen skall arkiveras vid publiceringen och måste vara fritt tillgängligt senast 6 månader efter publicering inom ämnesområdena energy, environment, health, parts of information and communication technologies, research infrastructures.

12 månaders fördröjning accepteras inom ämnesområdena Science in Society, Socio-economic Sciences and Humanities.

Hur: parallellpublicering. En kopia av artikeln görs fritt tillgänglig i LUP eller relevant ämnesarkiv. Drygt 50% av de förlag som finns registrerade i databasen SHERPA /RoMEO tillåter parallellpublicering. Oftast är det författarens sista, godkända och rättade manuskript som får läggas ut.

Best effort:  “Beneficiaries are required to make their best efforts to ensure that this electronic copy becomes freely and electronically available to anyone through this repository” Clause 39.

Vad innebär ”best effort”? Enligt ppt-presentation (se länkar) så förväntas forskaren genomföra följande steg.

  1. Tillägna sig information om publiceringsmodeller och policies för licensiering och upphovsrätt hos de tidskrifter författarna tanker skicka sina manuscript till. (t. ex.. viaSHERPA/ROMeO http://www.sherpa.ac.uk/romeo/)
  2. Om förlagens policies inte överensstämmer med överenskommelsen i anslagsavtalet skall författarna förhandla fram en överenskommelse som tillåter parallellpublicering inom den angivna fördröjningstiden. (Brev för kommunikation med förlaget och förslag på avtalstillägg finns, se ”Användbara länkar”)
  3. Om förhandlingarna med förlaget misslyckas skall författarna överväga att skicka manuskriptet till en annan tidskrift.
  4. Om man misslyckas med att uppnå överensstämmelse med anslagsavtalet skall anslagsmottagarna informera Kommissionen och skicka med brev där förlaget vägrar uppfylla kraven på enligt FP7 piloten.  


Publikationsavgifter: Ja, man kan använda FP7 anslagspengar till att betala publiceringsavgiften i en Open Access eller hybridtidskrift. Hybridtidskrifter är tidskrifter som baseras på traditionell prenumerationsbaserad tillgång men där författaren har möjlighet att göra en enstaka artikel fritt tillgänglig genom att betala en publiceringsavgift. De flesta större förlag erbjuder denna möjlighet för en del av eller alla sina tidskrifter. Från FP7 FAQ: ” the Commission has taken the initiative to use FP7 grant agreements to encourage grantees to take advantage of reimbursement for the full cost of open access publishing so that their research articles can be made available in open access mode as soon as they are published”


Kontakta oss på publicera@remove-this-part.lub.lu.se om du undrar över något vad gäller FP7s OA-beslut och hur du kan göra dina publikationer fritt tillgängliga.

Senast uppdaterad: 2010-02-12
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)