Tveksamma OA-förlag

Det dyker upp Open Access förlag som man bör tänka sig för innan man publicerar sin artikel hos. Vi kommer att försöka lista sådana på den här sidan och länka till diskussionen om dem. Allmänt att tänka på när man skickar sin artikel till en tidskrift man inte känner till.

  • Är tidigare publicerade artiklar författade av välrenommerade författare och/eller från i ämnet välrenommerade institutioner.
  • Vilka sitter i ”editorial board”.
  • Finns det bra kontaktinformation.
  • Är villkoren i ”License to publish” rimliga.
  • En utförlig guide till att bedöma tidskrifter är ”Open Access och tveksamma förlag” av Pieta Eklund, Högskolan i Borås.

Om ni stöter på förlag som verkar mindre seriösa och som saknas på listan, hör av er till publicera@remove-this-part.lub.lu.se

Allmänt: Eliasson, P-O: Bluff-förlag söker forskare en allt vanligare företeelse, Universitetsläraren, 2011, 15.


Academic journals

Academic Journals bedriver en aggressiv kampanj som skulle kunna betecknas som spamming för att fånga upp författare. Man saknar också vettig kontaktinformation på sina webbsidor, kräver att upphovsrätten övergår från författaren till förlaget och har få artiklar publicerade i sina tidskrifter.


Bentham Science Publishers: Bentham Open

Diskussion om: 


David Publishing Company

Diskussion om:


OMICS Publishing Group

Exempel på en “sakkunniggranskad” artikel från Journal of Earth Science and Climatic Change:

 

 Scientific Journals International

Diskussion om:


Scientific Research Publishing

Sanderson, K. (2010). "Two new journals copy the old". Nature  463: 148


Ett monografiförlag (inte OA)

Lambert Academic Publishing (LAP) och VDM Publishing House Ltd

LAP kontaktar nyexaminerade doktorander och Mastersstudenter och erbjuder att publicera deras avhandling I bokform. Fördelarna för författaren med detta är tveksamma. Några länkar som rör LAP/VDM (tack till Maria Kinger, Chalmers, som samlat dem).

Från svenska lärosäten:

Bloggposter

Senast uppdaterad: 2014-10-08
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)