Lunds universitet

Kontaktinformation

E-post
publicera@lub.lu.se

Relaterad information

"Fri tillgänglighet för publikationerna leder till ökad användning och ökat genomslag för forskningen. Därmed ökas också Lunds universitets forskares synlighet och genomslag" (Göran Bexell, tidigare rektor vid Lunds universitet).

Vetenskaplig publicering

Universitetsstyrelsen beslutade i november 2005 att rekommendera följande:

  • att forskare vid Lunds universitet om möjligt publicerar sig i tidskrifter som är fritt tillgängliga för läsaren
  • att om en fritt tillgänglig tidskrift inte finns som ett jämbördigt alternativ bör i första hand en tidskrift som tillåter parallellpublicering av artikeln väljas
  • att överlåtelse av publiceringsrätt undviks. Minimikrav för författaren är rätt till parallellpublicering
  • att Lunds universitet verkar för att vetenskapliga tidskrifter övergår till en publiceringsmodell, där artiklarna görs fritt tillgängliga för läsaren direkt eller i form av parallellpublicering

Internationellt och nationellt ligger Lunds universitet i framkant när det gäller Open Access till vetenskaplig information och driver exempelvis Directory of Open Access Journals (DOAJ) för kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter. DOAJ besöks varje månad från mer än 150 länder och är integrerad i bibliotekskataloger världen över.

LUP, Lunds universitets publikationer, är Lunds universitets institutionella arkiv. För LUP finns målet att bli den kompletta förteckningen över forskning vid LU. Lunds universitets avhandlingar från 1996 och framåt finns registrerade, i vissa fall med fri fulltext. Även en stor del av universitetets vetenskapliga publikationer från 2002 och framåt finns registerade i LUP.

MÅL: 2009 skall minst 50 % av de kvalitetsbedömda tidskriftsartiklar som publiceras av forskare vid Lunds universitet vara fritt tillgängliga.

Senast uppdaterad: 2009-02-03
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)