Kontaktinformation

Kristian Knutsson
Avdelningschef, Samverkan

E-post
kristian.knutsson@remove-this-part.ub.lu.se

 

LUB:s ledningsgrupp

LUB:s ledningsgrupp består av universitetsbibliotekarien, chefen för respektive fakultets biblioteksverksamhet, en representant för de bibliotek som inte tillhör någon fakultet, en representant för Universitetsbiblioteket samt två samordnare från Universitetsbiblioteket.

Uppdrag

LUB:s ledningsgrupp uppgifter är att förbereda strategiska ärenden inför biblioteksstyrelsen och att vara rådgivande till universitetsbibliotekarien i de frågor som avgörs av denne. LUB:s ledningsgrupp har till sitt förfogande ett antal arbets-, projekt-, strategi-, samt referensgrupper som arbetar med verksamhetsinriktade frågor.

Senast uppdaterad: 2014-06-02
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)