LUB i siffror

2011
 • Omsättning 228 miljoner
 • På de 32 enheterna i LUB-nätverket fanns 2 049 studieplatser och 537 publika datorer
 • Samlingarna av tryckta böcker och tidskrifter utgjorde ca 168 000 hyllmeter
 • Löpande prenumerationer var 14 833 i tryck och 18 980 elektroniska tidskrifter
 • Andra digitala resurser var 180 databaser och 185 553 e-böcker
 • Sammanlagda förvärvskostnader var 11,4 miljoner för tryckt och 40,8 miljoner för elektroniskt material.
 • Utlån 558 522, varav fjärrutlån 28 145
 • På biblioteken anordnades undervisning 3 037 timmar med 21 482 deltagare
 • De digitala pedagogiska resurserna (läranderesurserna) ökade under året från 104 till 300
 • 194 helårsanställda på biblioteken deltog i kompetensutveckling för 1,2 miljoner kronor
 
2010
 • Omsättning 219 miljoner
 • På de 31 enheterna i LUB-nätverket fanns 2 666 studieplatser och 530 publika datorer
 • Samlingarna av tryckta böcker och tidskrifter utgjorde ca 173 000 hyllmeter
 • Löpande prenumerationer var 13 819 i tryck och 19 014 elektroniska tidskrifter
 • Andra digitala resurser var 138 databaser och 50 364 e-böcker
 • Sammanlagda förvärvskostnader var 11,8 miljoner för tryckt och 37,9 miljoner för elektroniskt material
 • Utlån 590 235, varav fjärrutlån 42 016
 • På biblioteken anordnades undervisning 2 596 timmar med 18 552 deltagare
 • De digitala pedagogiska resurserna (läranderesurserna) ökade under året från 88 till 104
 • 189 helårsanställda på biblioteken deltog i kompetensutveckling för 1,1 miljoner kronor
 
2009
 • Omsättning 215 miljoner
 • På de 32 enheterna i LUB-nätverket fanns 2 693 studieplatser och 543 publika datorer
 • Samlingarna av tryckta böcker och tidskrifter utgjorde ca 172 000 hyllmeter
 • Löpande prenumerationer var 13 757 i tryck och 12 384 elektroniska tidskrifter
 • Andra digitala resurser var 208 databaser och 36 096 e-böcker
 • Sammanlagda förvärvskostnader var 13,5 miljoner för tryckt och 35,5 miljoner för elektroniskt material
 • Utlån 483 516, varav fjärrutlån 29 698
 • På biblioteken anordnades undervisning 3 138 timmar med 16 752 deltagare
 • De digitala pedagogiska resurserna (läranderesurserna) ökade under året från 88 till 104
 • 189 helårsanställda på biblioteken deltog i kompetensutveckling för 1,1 miljoner kronor
 
År 2008
 • Omsättning 211 miljoner
 • På de 32 enheterna i LUB-nätverket fanns 2758 läsplatser och 544 publika datorer
 • Samlingarna av tryckta böcker och tidskrifter utgjorde ca 168 300 hyllmeter
 • Löpande prenumerationer var 16 535 i tryck och 20 065 elektroniska tidskrifter
 • Andra digitala resurser var 546 databaser och 20 690 e-böcker
 • Sammanlagda förvärvskostnader var 14,9 miljoner för tryckt och 31,6 miljoner för elektroniskt material
 • Utlån 516 671, varav fjärrutlån 24 330
 • På biblioteken anordnades undervisning 2824 timmar med 15 535 deltagare
 • De digitala pedagogiska resurserna (läranderesurserna) ökade under året från 21 till 88 och de fick 29 000 besök
 • 188 helårsanställda på biblioteken deltog i kompetensutveckling för 2 miljoner kronor
 
År 2007
 • Omsättning 199 miljoner
 • På de 33 enheterna i LUB-nätverket fanns 2862 läsplatser och 508 publika datorer
 • Samlingarna av tryckta böcker och tidskrifter utgjorde drygt 167 700 hyllmeter
 • Löpande prenumerationer var 16 613 i tryck och 16 501 elektroniska tidskrifter
 • Andra digitala resurser var 544 databaser och 13 849 e-böcker
 • Sammanlagda förvärvskostnader var 14,3 miljoner för tryckt och 34,6 miljoner för elektroniskt material
 • Utlån 547 622, varav fjärrutlån 30 583
 • På biblioteken anordnades undervisning 2693 timmar med 17 054 deltagare
 • 201 helårsanställda på biblioteken deltog i kompetensutveckling för 1,6 miljoner kronor

 

År 2006
 • Omsättning 195 miljoner
 • På de 33 enheterna i LUB-nätverket fanns 2595 läsplatser och 466 publika datorer
 • Samlingarna av tryckta böcker och tidskrifter utgjorde drygt 170 000 hyllmeter
 • Löpande prenumerationer var 18840 i tryck och 8921 elektroniska tidskrifter
 • Andra digitala resurser var 311 databaser och 13 400 e-böcker
 • Sammanlagda förvärvskostnader var 14,5 miljoner för tryckt och 26,7 miljoner för elektroniskt material
 • Utlån 621 071, varav fjärrutlån 30 389
 • På biblioteken anordnades undervisning 2543 timmar med 10 837 deltagare
 • 201 helårsanställda på biblioteken deltog i kompetensutveckling för 1 296 000 kronor

Senast uppdaterad: 2012-10-17
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)