Biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen leder verksamheten vid nätverket Lunds universitets bibliotek (LUB). Styrelsen är även styrelse för Universitetsbiblioteket (UB). Ordförande i biblioteksstyrelsen utses av rektor och är under perioden 2015-03-01 – 2017-12-31 dekan Olov Sterner. Samtliga fakulteter är representerade i styrelsen.

Styrelsen beslutar i frågor som gäller den samlade biblioteksverksamhetens inriktning. Detta innebär att styrelsen bl.a.

  • fastställer LUB:s strategiska plan,
  • ansvarar för kvalitetsutveckling i den samlade biblioteksverksamheten,
  • beslutar om riktlinjer för den informationsförsörjning som ligger inom bibliotekens verksamhet,
  • beslutar om övergripande regler för den service biblioteken ger studenter och anställda och
  • samverkar med andra delar av universitetet.

I sin roll som styrelse för UB beslutar även styrelsen om budget för Universitetsbiblioteket.

Senast uppdaterad: 2015-05-08
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)