Lunds universitet

Kontaktinformation

Kristian Knutsson
Avdelningschef, Samverkan

E-post
kristian.knutsson@remove-this-part.ub.lu.se

 

Biblioteksrådet

Biblioteksrådet består av universitetsbibliotekarien, chefen för respektive fakultets biblioteksverksamhet, en representant för de bibliotek som inte tillhör någon fakultet, en representant för Universitetsbiblioteket samt två samordnare från Universitetsbiblioteket.

 

Uppdrag

Biblioteksrådets uppgifter är att förbereda strategiska ärenden inför biblioteksstyrelsen och att vara rådgivande till universitetsbibliotekarien i de frågor som avgörs av denne. Biblioteksrådet vid LUB har till sitt förfogande ett antal arbets-, projekt-, strategi-, samt referensgrupper som arbetar med verksamhetsinriktade frågor.

Senast uppdaterad: 2013-09-06
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)