Kontaktinformation

Bibliotekarie
Åsa Forsberg

E-post
asa.forsberg@remove-this-part.lub.lu.se

 

 

 

Stöd till lärande

Området har som uppgift att bevaka frågor som berör bibliotekens roll i förhållande till utbildningen. Arbetet bedrivs ofta i projektform.

Vi ansvarar för tjänsterna LibGuides, Mitt Kursbibliotek och Urkund.

Under 2012 samverkar vi med CED i två EQ11-projekt kring e-lärande och högskolepedagogik.

 

Senast uppdaterad: 2012-01-21
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)