Relaterade länkar

Ett lyft för forskning och innovation.

Resurser för citeringar (beskriver publiceringskomponenten i det föreslagna svenska fördelningssystemet)

Kontaktinformation

Besöksadress
Tornavägen 9 B, Lund

Mikael Graffner
046-2221530
E-post
mikael.graffner@remove-this-part.lub.lu.se

Bibliometri

Bibliometriverksamheten är en del av området Vetenskaplig kommunikation och ansvarar bland annat för följande uppgifter:

  • Leverera publiceringsstatistik för Lunds universitet samt utföra bibliometriska analyser.
  • Bistå beslutsfattare, forskare och annan berörd personal med kompetens för att tolka resultat av externa bibliometriska analyser.
  • Höja medvetenheten och kunskapsnivån om bibliometrins användningsområden inom universitet.
  • Bevaka utvecklingen inom området.
Bibliometri som verktyg vid utvärdering

En rad indikatorer har utvecklats inom bibliometrin för att mäta vetenskapligt genomslag. De flesta baseras på olika sätt att mäta antalet citeringar som publikationer från en utvald enhet (t.ex. en institution eller ett universitet) ger upphov till. Om enhetens publikationer citeras ofta är detta ett tecken på att de publicerade forskningsrönen har fått genomslag i det omgivande forskarsamhället.

De bibliometriska analysmetoderna har sedan början av 1980-talet fått allt större betydelse i samband med olika slags utvärderingar av forskning. I flera länder – däribland Australien, Storbritannien, Nederländerna och Norge – ingår numera bibliometrisk data som en del av bedömningsgrunden vid fördelning av offentliga forskningsmedel.

I och med antagandet av propositionen ”Ett lyft för forskning och innovation” (2008/09:50) har svensk forskningspolitik nu gått i samma riktning. Tio procent av de fasta forskningsresurserna till svenska universitet och högskolor fördelas numera i konkurrens. Hälften av dessa baseras på hur mycket externa forskningsmedel som ett lärosäte har dragit till sig, hälften baseras på en för ändamålet anpassad bibliometriindikator.

Senast uppdaterad: 2014-11-05
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)