Organisation

Biblioteken vid Lunds universitet bildar en nätverksorganisation, Lunds universitets bibliotek, som består av de gemensamma enheterna UB Helgonabacken och UB Tornavägen samt ämnesinriktade institutions-, fakultets- och centrumbibliotek. Institutions- och fakultetsbiblioteken finansieras av fakulteter och institutioner och sorterar under deras respektive styrelser.

 

Senast uppdaterad: 2014-03-05
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)