Lunds universitet

Kontaktinformation

Charlotta Ryde
Inköp och upphandling
046-222 71 26
charlotta.ryde@remove-this-part.eken.lu.se

Henrik Åslund
Biblioteksdirektionen
046-222 93 33
henrik.aslund@remove-this-part.lub.lu.se

Om ramavtal

"Ramavtal innebär att verksamheterna kan avropa (beställa) hos avtalsleverantörerna direkt (ev mot uppgivande av avtalsnummer eller motsvarande) och är avsedda att underlätta anskaffningen. De fördelar som avrop från ramavtal och samordnad upphandling kan ge skall tillvaratas. Samordning bör ske mellan institutioner, med annat universitet, statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet. Anställd är skyldig att utnyttja gällande ramavtal, om inte synnerliga skäl föreligger." (ur Lunds universitets upphandlingspolicy).

Ramavtal

Upphandlingsgruppen vid sekretariatet för utrednings- och projektverksamhet har slutit ramavtal för inköp av tidskrifter och böcker till Lunds universitet.


Tidskrifter

Avtal med EBSCO Information Services gäller för inköp av tryckta och elektroniska tidskrifter. Avtalet gäller till och med 2012-08-31. Avtalet är bindande och gäller bibliotek såväl som institutioner vid Lunds universitet.
Information om EBSCO Information Services:

Hitta avtalsinformation i inköpsverktyget Lupin.

Böcker

Ramavtalet för inköp av böcker till Lunds universitet gäller följande leverantörer i följande kategorier:

Huvudleverantörer:
Category A: "General Store" - main supplier for general purposes.

Kompletterande leverantörer:
Category B: "Rapid Store" - complementary supplier for rapid deliveries.

Category C: "Nordic Store" - complementary supplier for Nordic publications.

Category D: "Language Store" - complementary supplier for specified languages.

Avtalet gäller t.o.m 28 februari 2013 för inköp av böcker. Avtalet är bindande och gäller bibliotek såväl som institutioner vid Lunds universitet.

Avtalet finns i avtalsdatabasen, använd sökordet ”Scientific books” för att se leverantörerna.

 

Läs lathunden "Att köpa böcker"

Bibliotekspersonal vid respektive hemmabibliotek kan ge råd och stöd i kontakten med de olika leverantörerna. 

Senast uppdaterad: 2015-04-08
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)