Lunds universitet

Relaterad information

Ramavtal som gäller för inköp av såväl tryckta böcker och tidskrifter som elektroniskt material till Lunds universitet har utarbetats tillsammans med universitetets juridiska enhet.

Informationsförsörjning

Under de senaste åren har det skett en stor förändring av bibliotekens inköp. En allt större andel av nyförvärvet sker i form av digitala informationsresurser – e-tidskrifter, e-böcker och databaser.

Under år 2008 köpte biblioteken in tryckt material för närmare 14,9 miljoner kronor och e-media för drygt 31,6 miljoner.

De digitala resurserna finansieras centralt eller av de enskilda fakulteternas bibliotek. Det är en av Biblioteksdirektionens främsta uppgifter att upphandla digitala tidskrifter, böcker och databaser, registrera dessa och göra innehållet sökbart och tillgängligt för användare inom Lunds universitet. Samrådsgruppen för elektroniska medier, som består av ledamöter utsedda av fakulterna och leds av UB Tornavägens verksamhetsansvarige, samordnar och beslutar om förvärv.

Allt det tryckta materialet och delar av de digitala resurserna finns registrerade i bibliotekskatalogen Lovisa som vid årsskiftet 2008/2009 innehöll 1,79 miljoner titlar.

Genom LUBsearch erbjuds en samlad ingång för sökning i de digitala resurserna.

Alla som studerar eller är anställda vid Lunds universitet kan med sin StiL- eller LUCAT-identitet komma åt universitets digitala resurser oavsett var man befinner sig. 

Senast uppdaterad: 2015-03-25
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)