Lunds universitet

Relaterade länkar

Bibliotekens roll i utbildningen

Högskolestudier innebär att man måste kunna söka, värdera och använda relevant information. I många kursplaner nämns informationskompetens som ett av lärandemålen. Biblioteken erbjuder utbildning i informationshantering, ofta integrerat i kurser eller program och lärare har möjlighet att diskutera informationskompetens med biblioteken. Biblioteken kan på så sätt medverka till en god kunskapsprogression inom området informationskompetens och fungera som ett stöd i lärandet.

Inom många utbildningar har man valt att använda tjänsten Mitt Kursbibliotek för att ge studenterna ett urval av informationskällor, anpassade för den enskilda kursen. Tjänsten fungerar som ett verktyg för lärare då det gäller att strukturera och presentera information som är viktig för en viss kurs.

Bibliotekstillhörighet

Varje student hör till ett av LUB-nätverkets bibliotek, det sk hemmabiblioteket, i regel det bibliotek som är närmast knutet till det ämne man studerar. På biblioteken finns kurs- och referenslitteratur, läsplatser och på flera bibliotek även grupprum och datorarbetsplatser. Alla som studerar vid Lunds universitet har genom sin StiL-identitet tillgång till universitetets elektroniska resurser även från datorer utanför universitetets campusnätverk.

Studentarbeten som uppsatser eller examensarbeten kan publiceras i uppsatsdatabasen LUP Student Papers och därigenom bli sökbara nationellt.

Senast uppdaterad: 2010-11-30
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)