Lunds universitet

Verksamhetsberättelser

Om LUB

Lunds universitet har ett av Sveriges äldsta och största forskningsbibliotek.

Ett 30-tal fakultets- institutions- och centrumbibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg bildar tillsammans ett nätverk, Lunds universitets bibliotek - LUB.

Nätverkets främsta uppgift är att stödja universitetets forskning och utbildning genom god tillgång till information. Biblioteken har en central roll för spridning, bevarande och effektiv hantering av information. Studenter, lärare och forskare  erbjuds anpassade biblioteks- och informationstjänster nära sin verksamhet.

Elektroniska tjänster på campus

Inom LUB finns ett stort antal elektroniska källor: mer än 15000 elektroniska tidskrifter, 500 databaser, många e-böcker, lexikon och encyklopedier. De elektroniska resurserna hanteras av Biblioteksdirektionen.

Universitetsbiblioteket (UB)

UB är ett specialbibliotek i LUB. UB grundades 1666, samtidigt med universitetet, och har stora samlingar som spänner över 2000 år och täcker i stort sett alla språk och ämnesområden.

UBs uppdrag är att bevara, informera om och tillgängliggöra de olika specialsamlingarna, de svenska trycket och det utländska forskningsmaterialet. Redan 1698 blev UB ett pliktleveransbibliotek och har numera en lagstadgad plikt att bevara det svenska trycket för all framtid och fungera som lånecentral, nationellt och internationellt.

Lunds universitet, första svenska lärosäte med policy för Open Access

LUB har en aktiv och ledande roll i att finna nya vägar för vetenskaplig publicering, särskilt inom rörelsen för Open Access. Internationellt och nationellt ligger Lunds universitet i framkant med att ge fri tillgång till vetenskaplig information på webben. LUB utvecklar olika tjänster för elektronisk publicering av universitetets forskning och studenternas examensarbeten. Forskare vid Lunds universitet rekommenderas att om möjligt publicera sig i tidskrifter som är fritt tillgängliga för läsaren.

 

Senast uppdaterad: 2014-08-20
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)