Lunds universitet

Nyhet

Digitala Kartbiblioteket upphör

2011-12-06

Digitala kartbiblioteket upphör 31/12 2011. Lantmäteriet kan inte längre erbjuda tjänsten i sin nuvarande form. Orsaken ligger i ändrade juridiska och organisatoriska former för leverantörer av data och karttjänst i Digitala kartbiblioteket.

Nytt avtal gällande tillgång till geografiska digitala data kommer finnas mellan Lunds universitet och Lantmäteriet från 2012 (mer information om det nya avtalet finns här). Tillgång via en interaktiv KARTTJÄNST kommer inte finnas under 2012 varför det under detta år kommer åligga anställd lärare/forskare att tillgodose databehov för undervisning. Lärare/forskare anmodas kontakta Karin Larsson, GIS-centrum, Lunds universitet för närmare information.

Individuell hantering för enskild student kommer inte kunna tillmötesgås då alla uttag måste ske manuellt (i alla fall inte under inledingen av 2012).

Då denna förändring skett mycket snabbt kan det komma att bli ett glapp i tiden vad gäller tillgång till geografisk data. I avvaktan på en ny lösning för interaktiv presentation av och tillgång till geodata rekommenderas bl.a. tjänsterna Geodataportalen och Miljödataportalen som finns i LibHub och i det nya systemet Summon.

Geodataportalen

Geodataportalen är en web-tjänst för information om och till viss del tillgång till geodata i Sverige. Tjänsten är under uppbyggnad och kommer i framtiden vara ingången till i stort sett all geodata från myndigheter i landet. Ansvarig för portalen är Geodatasekretariatet vid Lantmäteriet.

Beskrivning av infrastruktur för geodata hittar du här.

Miljödataportalen

Miljödataportalen är en web-tjänst för information om och till viss del tillgång till geodata rörande natur och miljö. Ansvarig för portalen är Naturvårdsverket. Tjänsten kommer också att kunna nås från Geodataportalen.

Senast uppdaterad: 2007-08-27
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)