Lunds universitet

Kontaktinformation

Håkan Carlsson
Verksamhetsansvarig, Vetenskaplig kommunikation
Lunds Universitets Bibliotek

E-mail
Hakan.Carlsson(at)lub.lu.se

NCSC

Fourth Nordic Conference on Scholarly Communication NCSC 2008

Openness - trade, tools and transparency

21-23 April 2008, Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5, Lund, Sverige

Lunds universitets bibliotek är glada att kunna välkomna till Nordic Conference on Scholarly Communication 2008. Konferensen följer upp de tidigare tre framgångsrika konferenserna. Registreringen är nu öppen.

Lunds universitets bibliotek inbjuder forskare, förläggare, utgivare, redaktörer, bibliotekarier och andra intresserade att delta i diskussion och analys av de problem och utmaningar som möter den vetenskapliga kommunikationen. Den fjärde Nordic Conference on Scholarly Communication äger rum 21-23 april 2008 i Lund. Konferensen äger rum vartannat år och har ambitionen att vara ett viktigt bidrag i debatten och i utvecklingen av vetenskaplig kommunikation i de nordiska länderna.


Bilder från konferensen

Senast uppdaterad: 2008-05-20
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)