Statistik

11    Statistik

Det är möjligt att ta fram statistik för de kursbibliotek man själv är administratör för. Det finns sju olika ingångar.
Man väljer start- och slutdatum för den period man vill ha statistik för. Knappen "Alla" ger statistik för hela den tid kursbiblioteket funnits eller, mera precist, för perioden mellan den första och den senaste ingången.

11.1   Kursingångar

Knappen "Kursingångar" visar hur många som varit inne i ett visst kursbibliotek och under vilka dagar det har skett.

11.2   Adminändringar

Knappen "Adminändringar" visar LUCAT-identitet för den adminstratör som gjort ändringar i ett kursbibliotek, vilken typ av ändring som gjorts samt vilken dag ändringen skedde. I den lista som genereras finns i kolumnen "Händelse" en informationssymbol. Om man placerar markören över denna, får man uppgifter om den åtgärd som gjorts. För att få ytterligare uppgifter måste man kontakta den administratör som gjort ändringen.

11.3   Resursingång

Knappen "Resursingång" visar vilka länkar någon har klickat på och hur många gånger detta har skett. Man får också uppgifter om i vilket block och i vilket kursbibliotek resursen finns med.

11.4 Ingång till kompendium

Knappen "Kompendieingång" visar hur många som besökt ett visst kompendium och under vilka dagar det skett.

11.5 Ingång till kompendieresurs

Knappen "Ingång till kompendieresurs" visar hur många som klickat på ett visst dokument och under vilka dagar detta har skett.

11.6 Nedladdningar

Knappen "Nedladdningar" visar hur många som laddat ner ett visst dokument och under vilka dagar detta har skett. Det är dock inte möjligt att se om dokumentet har skrivits ut eller sparats.

11.7 Uppladdningar

Knappen "Uppladdningar" visar hur många filer som laddats upp och dessutom vilka ändringar som gjorts i den relaterade informationen.

Senast uppdaterad: 2007-07-06
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)