Lunds universitet

Offentliga handlingar

Upphovsrätten gäller inte för författningar, myndigheters beslut, domar och yttranden eller för officiella översättningar av sådana texter.

För handböcker, lagkommentarer, upplysande skrifter och publikationer som ges ut av myndigheter gäller att upphovsmannen har ideell rätt, det vill säga har rätt att bli namngiven. Materialet får dock fritt kopieras, översättas, visas och framföras.

Vissa typer av offentligrättsliga handlingar har fullt upphovsrättsligt skydd, såsom kartor, datorprogram, verk som skapats för undervisning, verk som är resultat av vetenskaplig forskning och liknande.

Senast uppdaterad: 2008-08-27
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)