Lunds universitet

Relaterade länkar

Bonuskopia presskopia licensierar och förvaltar rättigheter avseende kopiering. Kopieringsvatal för undervisning för högskolor och universitet:

Handledning för digitala kompendier

I den här handledningen får du svar på en rad frågor som rör användning av undervisningsmaterial i elektronisk form. Du kan läsa om vilka möjligheter du har att framställa och distribuera digitalt material. Handledningen kan därmed fungera som en guide för anställda vid Lunds universitet.

Denna handledning är alltför kortfattad för att omfatta alla aspekter av de upphovsrättsliga normer och regler som gäller digitalt material. Den är inte heller ett juridiskt dokument och kan alltså inte ersätta lagtexter eller avtal. Handledningen syftar bara till att ge en orientering om vilka aspekter av regelverket som påverkar det dagliga arbetet för lärare vid Lunds universitet.

En rad olika texter ligger till grund för denna handledning. Förutom Upphovsrättslagen (SFS 1960:729 med ändring) är Bonus Presskopias allmänna avtalsvillkor för kopiering inom högskoleområdet fr o m 2007 och Claes Sandgrens "Rätten till undervisningen och forskningen?" särskilt viktiga.

Senast uppdaterad: 2008-08-27
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)